Kopij voor de website RZVG

(26 november 2015, redactie)

Wij zijn erg blij met artikelen die leden schrijven n.a.v. sportieve gebeurtenissen welke het roeien en zeilen betreffen. Maar ook kopij over andere zaken, waarvan je van mening bent dat deze voor onze leden interessant zouden kunnen zijn, is van harte welkom.

Ons is echter gebleken dat de te volgen route voor het plaatsen van artikelen op onze website lang niet bij iedereen bekend is; daarom hierbij een korte uitleg.

Kopij voor plaatsing op de website kan je sturen naar: webredactie@roeienzeil.nl

De webredactie (de desbetreffende commissaris/voorzitter) bepaalt in eerste instantie of jouw inzending geplaatst zal worden. Vervolgens zal de eindredacteur, indien nodig, wijzigingen aanbrengen of evt. in overleg met jou aanpassingen voorstellen. Dit om te voorkomen dat er onjuistheden worden gepubliceerd.

De webbeheerder plaatst uiteindelijk jouw inzending. Wij streven ernaar om jouw inzending binnen 1 of 2 dagen op de site te hebben geplaatst.

Eindredacteur is: Ton Kool
Webbeheerder is: Marc Bovelander (tot eind 2015)

Uitgebreidere informatie is te vinden in het webmenu onder:
https://www.roeienzeil.nl/kopij-voor-de-website-van-de-rzvg/

No comments yet.

Geef een antwoord