Werkwijze competitie roeien

Werkwijze competitie roeien
In de afgelopen maanden lag, en ook in de toekomst ligt het in de lijn der verwachting, dat nieuwe ploegen de ambitie hebben om – na de BRO – te starten in het competitieveld. Om de nieuwe roeiers wegwijs te maken met het competitie roeien en wat daarbij komt kijken, is deze notitie opgesteld.

Coaching van het roeiteam
Uitgangspunt voor een ploeg die besluit om competitie te gaan roeien, is dat zij een coach hebben. Het vinden van een coach is de verantwoordelijkheid van de ploeg zelf. Ploegen die aspiraties hebben kunnen uiteraard ook contact zoeken met de composarissen, zodat er gekeken kan worden of een ervaren coach gekoppeld kan worden aan de ploeg. De coach begeleidt de ploeg tijdens de trainingen en stemt samen met de ploeg af welke wedstrijden het beste aansluiten bij de ambities van de ploeg en dus geroeid kunnen worden.

Boottoewijzing
Het toewijzen van de boten is een verantwoordelijkheid van de roeicommissaris en is gedelegeerd aan de boottoewijzingscommissie (commissietoewijzingenroeien@roeienzeil.nl) . Een aantal boten is slechts beschikbaar bij toewijzing en kan dus niet op eigen initiatief gebruikt worden. Het toewijzingsbesluit wordt twee maal per jaar besproken in de competitie vergaderingen. Deze vinden plaats in september en januari van ieder jaar.
Toename van competitieploegen en schaarste van boten leiden tot dubbel bootgebruik. Coördinatie van de tijden in geval van dubbel bootgebruik ligt bij de competitieploegen die gebruik maken van de boot. Indien de deelnemende competitieploegen er zelf niet uitkomen, wordt een schema opgesteld door de composarissen.
Het dubbel bootgebruik bij wedstrijden (ploegen die in dezelfde boot roeien en ook in hetzelfde blok willen roeien) moet ook onderling afgestemd worden. Indien beide ploegen er niet uitkomen, zal de boottoewijzingscommissie, eventueel in overleg met de roeicommissaris kijken naar een oplossing.

Vaststellen roeikalender
Als een ploeg besluit om te starten met competitie roeien, is het belangrijk om vooraf te bedenken (bij voorkeur na afstemming met de coach) welke wedstrijden in het competitieveld worden geroeid. De vaststelling welke wedstrijden geroeid worden, gebeurt 2x per jaar in een vergadering die plaatsvindt in de maanden januari en september. De composarissen versturen de teamcaptains een uitnodiging voor deze vergaderingen. Tijdens deze compo-vergaderingen zijn de captains van alle ploegen aanwezig en wordt de roeikalender gezamenlijk vastgesteld. Dit overzicht wordt na de vergadering naar alle captains gestuurd, zodat zij dit overzicht met hun ploeggenoten kunnen delen.

Inschrijven voor competitie wedstrijden
Het inschrijven voor de wedstrijden is een verantwoordelijkheid van de composarissen. Zij vragen naar aanleiding van de ingevulde www.mysportsplanner.com ruim vóór de inschrijving per mail aan de captains om aan te geven of zij daadwerkelijk de geplande wedstrijd gaan roeien. De captains geven per mail de volgende gegevens door:
– overzicht van alle roeiers (voornaam en achternaam)
– volgorde van roeipositie in de boot (boeg, 2de boeg, 2de slag en slag)
– naam van de stuur
– in welk wedstrijdveld er geroeid gaat worden
– naam van de boot
Inschrijving kan pas plaatsvinden als bovengenoemde gegevens volledig én tenminste 48 uur voordat de inschrijving voor de wedstrijd sluit aan de composaris doorgegeven zijn. Vervolgens zorgt de composaris ervoor dat de ploegen ingeschreven worden. Na inschrijving gaat er een verzoek naar de captain van de ploeg om het inschrijfgeld* en de transportkosten over te maken op de bankrekening van de compo-sectie.

* In een aantal gevallen moet het inschrijfgeld contant voor aanvang van de wedstrijd betaald worden (dit bepaalt de organiserende club zelf). Dit wordt vooraf aangegeven in de mail die de composaris aan de captain stuurt. Het inschrijfgeld en de transportkosten kunnen overgemaakt worden naar NL94INGB 0667 4596 93 ten name van N.J.M. Geerts.

Roeikleding
De wedstrijd wordt altijd geroeid in het tenue van de club. De roeikleding van onze vereniging bestaat uit een rode broek met bies en een wit shirt met logo. Wanneer één van de teamleden niet gekleed is volgens het juiste tenue, kan de organisatie van de wedstrijd maatregelen nemen. Let er dus op dat alle teamleden in clubkleding roeien (inclusief uniforme zichtbare onderkleding). Dit geldt dus ook voor de stuur.

Transport naar de competitie wedstrijd
Over het algemeen gaan de ploegen met een eigen boot naar de competitiewedstrijd. Om de boot te kunnen vervoeren, moet deze vooraf afgeriggerd en opgeladen worden op de grote of kleine botenwagen. Afhankelijk van het aantal deelnemende boten en het type boot (een 4 en 8 kunnen alleen op de grote botenwagen) wordt de kleine of grote botenwagen gebruikt. De botenwagen wordt op de heen- en terugreis vervoerd door een lid van de vereniging die in het bezit is van het benodigde rijbewijs én ervaring heeft met het rijden van de botenwagen.
Het vervoer van de boten brengt kosten met zich mee. De afspraak is dat de kosten van het vervoer betaald worden door de ploeg(en) die de wedstrijd roeien. Per roeier wordt € 4,00 overgemaakt op de bankrekening van de compo-sectie.

De chauffeur van de botenwagen ontvangt een km-vergoeding voor het gebruik van de auto en voor brandstof kosten. Indien er minder dan drie boten deelnemen aan een wedstrijd, geldt dat de chauffeur 0,25 Euro per km kan declareren. In geval van deelname van drie of meer boten wordt een bedrag van 0,50 Euro per km vergoed. De composarissen maken deze vergoeding over aan de chauffeur.

Nadat de wedstrijd geroeid is, geldt dat de boten afgeriggerd en opgeladen worden op de botenwagen. Hierbij is het van belang om de instructie van de chauffeur te volgen, zodat de boten op de juiste wijze worden verdeeld op de botenwagen. Bij terugkeer op de vereniging moeten van iedere ploeg minimaal 2 roeiers aanwezig zijn om te helpen met het opruimen van de boten en het op zijn plaats zetten van de botenwagen. Over het algemeen geldt dat de ploegen zelf afspraken maken over het opriggeren van de boot, maar in beginsel gebeurt dit direct na terugkomst op de vereniging.

Zie ook – voor uitgebreide informatie over gebruik botenwagens – de website: “Roeien>Gebruik botenwagen”

Vervoer van aanvullende materialen naar competitie wedstrijden
Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het vervoeren van de juiste riemen, singels, coxboxen en bokjes naar de wedstrijd en draagt tevens zorg voor het in goede staat terugbrengen van de materialen op de vereniging. De riemen worden meegenomen op de botenwagen. Overig materiaal wordt door de ploegen zelf in de eigen auto vervoerd. Het is dus niet de bedoeling om bokjes en singels op de botenwagen te plaatsen.

Compovergadering
Tijdens de twee jaarlijkse compovergaderingen worden naast de roeikalender ook het ergometerschema en het bootgebruik onderling afgestemd. De captains van een ploeg zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in hun ploeg. In geval van nieuwe leden moeten de naam, mailadres en de geboortedatum van deze persoon aan de composaris worden doorgegeven. De composaris houdt dit bij in een zogeheten ploegenoverzicht.

Schone Sportverklaring
Iedere compo-roeier dient een schone sportverklaring ondertekend te hebben, alleen dan staat de roeier opgenomen in het KNRB overzicht dat wij gebruiken voor het inschrijving van ploegen aan een wedstrijd. Een dergelijke verklaring kan aangevraagd worden bij de roeicommissaris@roeienzeil.nl

Wij hopen met bovenstaande informatie meer duidelijkheid te hebben gegeven over de wijze waarop het competitie roeien is georganiseerd binnen de vereniging. Als je vragen hebt kun je altijd contact opnemen met één van de composarissen. Het mailadres is: competitieroeien@roeienzeil.nl.
Nicole Geerts en Anita Vogelezang