Haven en Lier 2019/2020

Haven
De leden van de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’  hebben de beschikking over ruim 70 ligplaatsen in de eigen haven, zowel op de wal als in het water. Buiten het vaarseizoen is er plaats op de wal voor winterberging. Het binnen stallen van boten in de wintermaanden is niet mogelijk. De haven heeft boxen in verschillende maten en kan zowel sloepen als zeilboten herbergen.

Lier
De Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ beschikt over een lier voor maximaal 2000 kg. Leden kunnen op jaarbasis 2 maal gratis gebruik maken van de lier. Voor niet leden is het gebruik €50,- per lierbeurt. Informatie is te verkrijgen bij de beheerder.

Het bedienen van de lier wordt alleen gedaan door de beheerder, of eventueel in overleg.
Lieren vindt altijd voor eigen risico plaats. Eventuele schade is niet op de RZVG verhaalbaar.

Zomerliggelden  2020
Een zomerligplaats voor een boot kan worden aangevraagd door gebruik te maken van een formulier, te verkrijgen bij de beheerder. Dit geldt ook voor leden die voorgaande jaren een zomerligplaats op de vereniging hadden. De ligplaats die u toegewezen krijgt kan in verband met evenementen tijdelijk wijzigen.

Zomerseizoen 2020 Binnen Wal Water
Grote box (naast starttoren) € 325,-
Grote box met vingersteiger (naast starttoren) € 375,-
Overige boxen € 295,-
Extra voor elektra aansluiting € 55,-
Ligplaats vlonder/wal (< 7,00 m2) € 150,-
Ligplaats vlonder/wal catamaran € 315,-
BINNEN
Kano, Optimist, Surfplank € 105,-
Roeiboot € 150,-

 

 • Het stallen van een privé-boot bij de vereniging geschiedt geheel op risico van de eigenaar. De Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ is niet aansprakelijk en kan dit evenmin worden gesteld bij eventuele schade, brand etc. Dit geldt evenzo voor schade ontstaan tijdens het in- en uitlieren van de boten. Uiteraard geldt voorgaande ook voor de ligplaatsen.
 • De stallinggebruiker dient zelf de boot te verzekeren. Niet verzekerde risico’s kunnen niet aan de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ worden toegerekend.
 • Gebruikers van ligplaatsen dienen lid te zijn van de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’. Meevarenden dienen eveneens lid te zijn van de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ of anders overeenkomstig de statuten geïntroduceerd te worden.
 • De boot dient te worden afgedekt met een goed dekzeil. Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de boot nog goed onder zeil ligt en ingeval van een waterplaats, goed afgemeerd is.
 • Boten met een gewicht boven de 2000 kg. en/of een lengte boven 7,50 m. kunnen geen gebruik maken van de verenigingslier.
 • Een lid dat zijn boot op de vereniging in de winterberging heeft gehad en geen zomerligplaats heeft, moet vóór 1 mei zijn boot van de vereniging verwijderd hebben.
 • Ligt de boot op bovenstaande datum nog op de vereniging, dan wordt zomerliggeld in rekening gebracht, zonder dat aanspraak op een ligplaats gemaakt kan worden. Dit geldt ook voor een boot, die zonder overleg met de bootsman of beheerder of de Commissaris Vastgoed en Vloot tijdelijk op de vereniging wordt gestald.
 • Boten die niet in de winter bij de vereniging gestald worden dienen voor 1 november de haven verlaten te hebben.
 • Trailerstalling op het terrein van de vereniging is niet toegestaan.

Winterliggeld seizoen 2018/2019 (liggelden seizoen 2019/2020 worden op een later moment gepubliceerd)
(incl. in- en uitbrengen)
Een winterligplaats voor een boot dient te worden aangevraagd door gebruik te maken van het formulier dat te verkrijgen is bij de beheerder, ook voor leden die voorgaande jaren een winterligplaats op de vereniging hadden.

Winterseizoen 2018/2019 Binnen Wal Water
Kajuit groot € 380 € 195
Kajuit klein, Pampus, Catamaran € 330 € 165
Valk, Randmeer, Centaur etc. € 273 € 165
470, Schakel, Finn, Hornet, O-jol, 12 vts-jol, motorboot <7m € 172
Vlet groot > 7m2 of inboord € 315 € 165
Extra voor elektra aansluiting €   62
Extra voor trailer €   66
Europe, O.K., Pluis, Solo, Laser, F.J., Vaurien. €   85
Kano, Optimist, Surfplank €   100 €   80
 • Niet inbegrepen is het winterklaar maken van de boot, zoals afdekken, aftappen, leegmaken e.d.
 • Zeilboten dienen aangeleverd te worden met gestreken mast.
 • Het stallen van een privé-boot bij de vereniging geschiedt geheel op risico van de eigenaar. De Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ is niet aansprakelijk en kan dit evenmin worden gesteld bij eventuele schade, brand etc. Dit geldt evenzo voor schade ontstaan tijdens het in- en uitlieren van de boten. Uiteraard geldt voorgaande ook voor de ligplaatsen.
 • De stallinggebruiker dient zijn boot allrisk te verzekeren. Niet verzekerde risico’s, niet verzekerde voorvallen, eigen risico van eigenaar van boot / stallinggebruiker, kunnen niet aan de Roei- en Zeil vereniging ‘Gouda’ worden toegerekend.
 • De boot dient afgedekt te worden met een goed dekzeil. Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de boot nog goed onder zeil ligt en ingeval van een waterplaats, goed afgemeerd is.
 • De stallinggebruiker is verplicht om evt. aanwezige jerrycans die gevuld zijn met brandstof uit de boot te verwijderen.
 • De boot dient in overleg met de beheerder in de haven van de R&Z te zijn afgemeerd. Boten die na takel datum worden gebracht, worden niet meer getakeld en komen uitsluitend in aanmerking voor een waterligplaats.
 • Een lid dat zijn boot op de vereniging in de winterberging heeft gehad en geen zomerligplaats heeft, moet vóór 1 mei zijn boot van de vereniging verwijderd hebben. Ligt de boot op bovenstaande datum nog op de vereniging, dan wordt zomerliggeld in rekening gebracht zonder dat aanspraak op een ligplaats gemaakt kan worden.
 • De ligplaatshouder die zijn lidmaatschap voor 1 januari 2019 opzegt, krijgt een toeslag van € 60,- boven het verschuldigd tarief.

 

 

Deze pagina wordt onderhouden door: de Commissaris Verenigingsleven