Verenigingswerk

(11 maart 2018, Roeicommissaris)

Binnen de vereniging wordt al veel verenigingswerk (voorheen aangeduid als ‘vrijwilligerswerk’) gedaan. We noemen dan b.v. instructeurs, commissieleden, mensen die helpen bij open dag of Goudse Mijl, of zich inzetten tijdens de Zeilweek in augustus, de klussenploegen, etc.

Het bestuur gelooft sterk in het motto dat een vereniging er is ‘voor en door leden’. En dat we dus van alle leden mogen verwachten dat zij hun steentje bijdragen. Wij begrijpen ook dat niet iedereen de tijd kan opbrengen om bijvoorbeeld instructeur te worden. Toch willen we graag de participatie van leden in het verenigingswerk vergroten. Inderdaad, dit onderwerp heeft al vaker op de agenda gestaan, maar we willen er nu écht werk van gaan maken.

Waaraan zou je dan kunnen denken? B.v. de afspraak dat elk lid een minimum aantal uren per jaar aan verenigingswerk besteedt. Het bestuur is actief aan het nadenken hoe dat vorm gegeven kan worden. In de komende periode zullen we met meer uitgewerkte plannen komen. We willen in ieder geval beginnen met een overzicht op de site van activiteiten waarvoor inzet wordt gevraagd en de mogelijkheid bieden je hiervoor in te schrijven. Ook een inventarisatie van taken waarvoor jij evt. belangstelling hebt (of waar jouw expertise ligt), zullen we in gang gaan zetten.

Maar je hulp is uiteraard nu al welkom. Op zaterdag 31 maart a.s. is de jaarlijkse opschoondag en op zaterdag 7 april de open dag. We zouden het fantastisch vinden als we daarvoor met een grote groep leden aan de slag kunnen. Dus schrijf je alvast in!

Mogen we ook op jou rekenen?

No comments yet.

Geef een reactie