Meeuwen(poep) overlast voorbij!

(27 februari 2019, Commissaris Vastgoed & Vloot)

Zoals bekend hebben we het afgelopen jaar veel overlast gehad van met name de meeuwen die broedden op de 2 eilandjes in de buurt van de vereniging.

Aan het einde van het broedseizoen hebben we toen geëxperimenteerd met een groene laser om de meeuwen op afstand te houden. Ondanks het geringe vermogen van deze laserstraal is dit een geslaagd experiment geweest!

Om verdere overlast te voorkomen hebben we 2 maatregelen genomen: allereerst hebben we, samen met de gemeente, het maaibeleid op de eilanden aangepast. Door ruim voor de winter te maaien staat er nu al een hogere begroeiing. De ervaring is dat meeuwen daar minder snel in zullen gaan nestelen.

Daarnaast hebben we ons laten adviseren over het toepassen van verschillende technieken om meeuwen op afstand te houden. Op basis van deze adviezen hebben we een sterkere laser aangeschaft. Met dit apparaat kunnen we onze steigers en alle aangemeerde boten meeuwen(poep) vrijhouden en voorkomen dat er genesteld wordt op de eilanden. De eerste ervaringen van de afgelopen dagen bevestigen vooralsnog dat de genomen maatregelen aanslaan!

No comments yet.

Geef een reactie