Haven en Lier

Haven
De leden van de Roei- en Zeilvereniging “Gouda”  hebben de beschikking over ruim 70 ligplaatsen in de eigen haven, zowel op de wal als in het water. Buiten het vaarseizoen is er plaats op de wal voor winterberging. De binnenstalling van boten in de wintermaanden is m.i.v. 2009 afgeschaft. De haven heeft boxen in verschillende maten en kan zowel sloepen als zeilboten herbergen.

Zomerliggelden 2014 (incl. BTW)
Een zomerligplaats voor een boot kan worden aangevraagd door te mailen naar de beheerder. Dit geldt ook voor leden die voorgaande jaren een zomerligplaats op de vereniging hadden. De ligplaats die u toegewezen krijgt kan in verband met evenementen tijdelijk wijzigen.

Water Wal Binnen
Grote box (naast starttoren) € 350
Overige boxen € 320
Extra voor elektra aansluiting € 50
Ligplaats vlonder/wal (> 7.00m2) € 300
Ligplaats vlonder/wal (<7,00 m2) € 150
Kano, Optimist, Surfplank (binnen) € 95
  • Het stallen van een privé-boot bij de vereniging geschiedt geheel op risico van de eigenaar. De Roei- en Zeilvereniging “Gouda” is niet aansprakelijk en kan dit evenmin worden gesteld bij eventuele schade, brand etc. Dit geldt evenzo voor schade ontstaan tijdens het in- en uitlieren van de boten. Uiteraard geldt voorgaande ook voor de ligplaatsen.
  • De stallinggebruiker dient zelf de boot te verzekeren. Niet verzekerde risico’s kunnen niet aan de Roei- en Zeilvereniging “Gouda”  worden toegerekend.
  • De boot dient te worden afgedekt met een goed dekzeil. Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de boot nog goed onder dit zeil ligt en in geval van een waterplaats, goed afgemeerd is.
  • Boten met een gewicht boven 2000 kg. en/of een lengte boven 7,50 m. kunnen geen gebruik maken van de verenigingslier.
  • Een lid die zijn boot op de vereniging in de winterberging heeft gehad en geen zomerligplaats heeft, moet vóór 1 mei zijn boot van de vereniging verwijderd hebben.
  • Ligt de boot op bovenstaande datum nog op de vereniging, dan wordt zomerliggeld in rekening gebracht, zonder dat aanspraak op een ligplaats gemaakt kan worden. Dit geldt ook voor een boot, die zonder overleg met de bootsman of beheerder of de Commissaris Vastgoed en Vloot tijdelijk op de vereniging wordt gestald.
  • Trailerstalling op het terrein van de vereniging is niet toegestaan.

Lier
De Roei- en Zeilvereniging “Gouda”  beschikt over een lier voor maximaal 2000 kg. Leden kunnen op jaarbasis 2 maal gratis gebruik maken van de lier. Voor niet leden is het gebruik €40,- per lierbeurt. Informatie is te verkrijgen bij de beheerder.

Het bedienen van de lier wordt alleen gedaan door de beheerder, of eventueel in overleg.
Lieren vindt altijd voor eigen risico plaats. Eventuele schade is niet op de RZVG verhaalbaar.