Statuten en Reglementen

Statuten, reglement en belangrijke documenten

Statuten en huishoudelijk  reglement van de Roei- en Zeilvereniging “Gouda”.
Bestuursbesluit ‘Alcoholgebruik binnen RZVG
Polis van onze vrijwilligersverzekering.
Verzekeringsbeleid van Roei- en Zeilvereniging “Gouda”.
Vijf-jaren visie 2024-2029 van onze vereniging.

Regels voor het gebruik van motorboten van Roei- en Zeilvereniging “Gouda”

Algemene regels:
1. Alle motorboten moeten altijd worden afgeschreven (vraag bij de bar naar een afschrijfbrief ).
2. De bestuurder schrijft de boot af en is verantwoordelijk voor de boot en zijn passagiers.
3. Leeftijd van de bestuurder is minimaal 16 jaar. Voor snelle motorboten (Springbok en Snelle Bok) 18 jaar.
4. Meld defecten aan boot of motor direct; gebruik hiervoor de schadebriefjes.
5. Meld het aan de beheerder als de tank minder dan ¼ vol is.
6. Door de boot af te schrijven geeft de bestuurder aan dat hij/zij op de hoogte is van en akkoord gaat met alle boven- en onderstaande regels.

Regels voor het varen:
1. Lees de Instructiekaart die in de boot hangt  van tevoren door.
2. Houd je aan de wettelijke en lokale regels. Zie ook de vaarvergunningsregels van de Stichting Veen. Deze regels hangen op het mededelingenbord op de vereniging.
3. De bestuurder is verantwoordelijk voor de passagiers; geef hen duidelijke instructies.
4. Let goed op zwemmers.
5. Langs de kant en in en rond de havens alleen stapvoets varen.
6. De vaarsnelheid op alle plassen is max. 6 km/u.

Extra regels voor gebruik van snelle motorboten (Springbok en Snelle Bok):
1. Snelle motorboten mogen alleen bestuurd worden door leden die daartoe bevoegd zijn. Om een bevoegdheid te krijgen moet het lid een kopie van zijn/haar vaarbewijs per e-mail opsturen aan de secretaris. De secretaris houdt een lijst bij van bevoegde leden.
2. Gebruik van de Springbok buiten Reeuwijk mag alleen na overleg met de zeilcommissaris.
3. De bestuurder moet:

  • in staat zijn het vaartuig veilig te besturen
  • tenminste 18 jaar zijn
  • een geldig vaarbewijs bij zich hebben aan boord
  • een registratiebewijs van het vaartuig bij zich hebben
  • een reddingsvest dragen indien de boot staande wordt gestuurd
  • altijd gebruik maken van het “dodemanskoord”
  • ervoor zorg dragen dat in de boot voor ieder opvarende een reddingsvest aan boord is.

Controle en sancties:
1. De beheerder zal toezien op naleving van bovenstaande regels. Hij kan desgevraagd een bestuurder vragen om zijn/haar vaarbewijs te tonen. Bij het niet voldoen aan de regels zal hij de bestuurder verbieden uit te varen.
2. Indien de regels ernstig of regelmatig door een lid worden overtreden, dan kan de beheerder het betreffende  lid een waarschuwing geven. Bij een tweede waarschuwing zal de beheerder direct het bestuur informeren over het (vaar)gedrag van het betreffende lid. Het bestuur zal vervolgens sancties treffen tegen genoemd lid.

 

Deze pagina wordt onderhouden door: het Bestuur