Fifty-Fit roeien

Wil je tijdens de winterstop je conditie op peil houden of verbeteren op een effectieve en gezellige manier? Kom dan naar Fifty-Fit!

Voor die leden die tijdens de winterstop hun conditie op peil willen houden of willen verbeteren organiseren we traditioneel op de dinsdagmiddag gedurende de maanden oktober, november en december van het lopende jaar een tiental bijeenkomsten Fifty-Fit. Aan het begin van het nieuwe jaar wordt de cursus voortgezet.

We beginnen in de sociëteit met een warming-up met verschillende gymnastiekoefeningen (voor de verhoging van de conditie en de verbetering van de soepelheid), vervolgens wordt er minimaal een half uur op de ergometer getraind, of als het weer het toelaat, kunnen we ook de plas op. De keuze is aan de deelnemers. Daarna komen we in de sociëteit weer bij elkaar voor de cooling-down.

Zowel op de ergometers als in de boten worden oefeningen gedaan met het doel de conditie op een hoger peil te brengen en eventueel ingeslopen fouten in de roeihouding of roeihaal te corrigeren. De ervaring van de afgelopen jaren leert, dat aan het einde van de cursus de conditie en de techniek van het roeien inderdaad verbeterd zijn.

Fifty-Fit heeft ook een sociaal karakter en daarom praten we na en drinken we met elkaar nog een kop koffie of thee. Van de deelnemers wordt een kleine bijdrage gevraagd. Ter afsluiting van de cursus wordt traditioneel een excursie georganiseerd voor de deelnemers. Dit kan iets cultureels zijn maar ook een wandeling door de polder.

Iedereen met een BRO-diploma kan hieraan deelnemen.

Voor meer informatie of om je aan te melden mail de coördinator Fifty-Fit roeien via recreatieroeien@roeienzeil.nl.