Kopij voor de website van de RZVG

Wij zijn erg blij met artikelen die leden schrijven n.a.v. sportieve gebeurtenissen welke het roeien en zeilen betreffen. Maar ook kopij over andere zaken, waarvan je denkt dat deze voor onze leden interessant zouden kunnen zijn, is van harte welkom.

Kopij voor plaatsing op de website kan je sturen naar: webredactie@roeienzeil.nl

De webredactie bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Zeilcommissaris
Roeicommissaris
Commissaris verenigingsleven
Webbeheerder
Webredacteur
Eindredacteur

De desbetreffende commissaris/voorzitter, afhankelijk van het onderwerp, bepaalt in eerste instantie of jouw inzending geplaatst zal worden. Vervolgens zal de eindredacteur, indien nodig, wijzigingen aanbrengen of evt. in overleg met jou aanpassingen voorstellen. Dit om te voorkomen dat er onjuistheden worden gepubliceerd. Hierna wordt het bericht gepubliceerd door de webredacteur of webbeheerder. Wij streven ernaar om jouw artikel in ieder geval binnen één week te plaatsen.

Eindredacteur is: Ton Kool, Ria Koolmees
Webredacteurs: Bram Timmerarends, Gé Glazenborg
Webbeheerders: Hendrik-Jan Poort, Eric Thierrij

Klik hier voor nog enkele richtlijnen voor het schrijven en aanleveren van je artikel.