Kopij voor de website van de RZVG

Als webredactie zijn we altijd op zoek naar interessante en relevante content voor onze site. Dat kunnen artikelen zijn die leden schrijven n.a.v. sportieve roei- of zeilgebeurtenissen. Maar ook kopij over andere zaken, waarvan je denkt dat deze voor onze leden interessant zouden kunnen zijn, is van harte welkom.

Kopij voor plaatsing op de website kan je sturen naar: webredactie@roeienzeil.nl

De webredactie bestaat uit de volgende personen en bestuursleden:

  • Eindredacteur
  • Webredacteur
  • Webbeheerder
  • Voorzitter
  • Zeilcommissaris
  • Roeicommissaris
  • Commissaris verenigingsleven

De eindredactie bepaalt in eerste instantie of jouw inzending geplaatst zal worden. Vervolgens zal de eindredacteur, indien nodig, wijzigingen aanbrengen of evt. na overleg met jou en/of het betreffende bestuurslid aanpassingen voorstellen. Dit om te voorkomen dat er onjuistheden worden gepubliceerd. Hierna wordt het bericht gepubliceerd. Wij streven ernaar om jouw artikel in ieder geval binnen één week te plaatsen.

Eindredacteuren: Ton Kool, Ria Koolmees
Webredacteur: Bram Timmerarends, Marcel van Rijzewijk
Webbeheerders: Hendrik-Jan Poort, Eric Thierrij, Marcel van Rijzewijk

Klik hier voor nog enkele richtlijnen voor het schrijven en aanleveren van je artikel.

Klik hier voor een toelichting op de structuur van de website en de mogelijkheden.