Vereniging

Geschiedenis
De geschiedenis van Roei- en Zeilvereniging “Gouda” (RZVG) begint op 4 februari 1911 , de datum van oprichting van de vereniging in Gouda. Roei- en Zeilvereniging “Gouda” behoort dan ook tot een van de oudste watersportverenigingen in Nederland. De gebouwen en terreinen liggen aan het water van de ‘s-Gravenbroekseplas in Reeuwijk. De vereniging biedt talloze mogelijkheden voor roeiers, zeilers en suppers.

In de periode 1911 tot heden is de RZVG uitgegroeid tot een vereniging met ongeveer 1000 leden. Diverse Nederlands- , Europees- en zelfs wereldkampioenen in zowel de roei- als zeilsport hebben hun basiskennis en vaardigheden opgedaan bij onze vereniging. Ervaren roeiers/zeilers of mensen die de sport willen leren zijn bij ons van harte welkom. De RZVG is CWO gecertificeerd.

De vereniging
Roei- en Zeilvereniging “Gouda” heeft een beheerder in dienst. De organisatie bestaat uit een door de leden gekozen bestuur, ondersteund door commissies. Een vereniging wordt door alle leden samen gevormd. Het bestuur vindt (de organisatie van) vrijwilligerswerk dan ook een belangrijk speerpunt en verwacht van de leden dat zij meedraaien in de diverse activiteiten die de RZVG organiseert.

Visie 2024-2029
De vereniging heeft een 5 jaren visie opgesteld waarin zij haar plannen uiteenzet voor de jaren 2024 tot en met 2029. Deze visie is hier na te lezen.

Ons verenigingsgebouw staat langs de Breevaart aan de Notaris d’Aumerielaan 35, in Reeuwijk. Klik hier voor een routebeschrijving.

De recent verbouwde sociëteit en het gezellige terras zijn bij uitstek geschikt om na te praten over alle sportieve prestaties. Er zijn diverse botenloodsen, ligplaatsen in de haven en stallingsruimten voor zeilboten in de winterperiode.

 

rzvg_societeit

De doelstelling van de RZVG is plezier hebben in de roei- en zeilsport en gezelligheid vinden binnen de vereniging. De recreatieve sfeer en het wedstrijdelement staan allebei hoog in het vaandel. Roeien en zeilen zijn sporten voor jong en oud en kunnen zowel in teamverband als individueel worden beoefend.

Leden
Lid zijn van Roei- en Zeilvereniging “Gouda” betekent én roeien én zeilen én suppen voor dezelfde contributie op prachtig water en gebruik maken van een uitgebreide vloot, die zoveel mogelijk is afgestemd op de samenstelling van het ledenbestand. Dus toer- en wedstrijdboten voor zowel jeugd als volwassenen. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Onze eigen instructeurs verzorgen de opleidingsprogramma’s, zodat er met het correcte diploma in het bijbehorende boottype gevaren kan worden. Nieuwe leden met roei-/zeilervaring, maar zonder diploma’s, kunnen op afspraak hun vaardigheden laten toetsen, waarna hen bij een positieve beoordeling een bevoegdheid wordt toegekend. Eventueel wordt in overleg een instructie op maat afgesproken om oude kennis en vaardigheden weer op te halen.

Communicatie met de leden verloopt merendeels via onze website. Maandelijks verschijnt de digitale nieuwsbrief en tweemaal per jaar “Het Roer”: het glossy magazine waarin verslagen en foto’s van evenementen, wedstrijden en tochten te lezen zijn.

Veiligheid
De veiligheid staat altijd voorop! De vereniging beschikt over gemotoriseerde reddingsboten, die worden ingezet bij activiteiten. Bij zeilen wordt altijd een reddingsvest gedragen. In de winterperiode wordt niet gezeild. Er kan dan nog wel worden geroeid, mits de veiligheidsmaatregelen, o.a. het dragen van een reddingsvest, in acht worden genomen. Hans Krijgsman is de veiligheidscoördinator.
De vereniging wil dat alle leden veilig kunnen sporten en verblijven! En dat de persoonlijke grenzen van onze leden worden gerespecteerd. Daarom is er binnen de vereniging een beleidsplan voor een sociaal veilige sportomgeving, en is er een vertrouwenscontactpersoon.