Vertrouwenscontactpersonen

Rol vertrouwenscontactpersonen

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) fungeert als eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, instructeurs, vrijwilligers en bestuur) die een vraag, zorg of klacht heeft die te maken heeft met ongewenst gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar zal de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen. Het gesprek met de VCP is vertrouwelijk. In overleg met de melder rapporteert de VCP, eventueel anoniem, aan de bestuursvoorzitter.

De VCP kan ook doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind is om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt deze bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, seksuele intimidatie en misbruik.

De vertrouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via email: vertrouwenscontactpersoon@roeienzeil.nl
Binnen de RZVG zijn Keesjan de Wilde en Ingrid Sturkenboom aangewezen als VCP.

Keesjan de Wilde

Ik ben Keesjan de Wilde en sinds 1999 lid van de Roei- en Zeilvereniging 'Gouda'. Ik ben een actieve roeier, coach en heb tweemaal in het bestuur gezeten. De vereniging ken ik dus door en door. Tot mijn pensioen was ik huisarts. Ik woon in Bodegraven.

Ingrid Sturkenboom

Ik ben lid van Roei- en Zeilvereniging 'Gouda' sinds 2019. Ik heb sinds die tijd het BRO- en de skiff diploma’s gehaald en geniet met een heel gezellige roeiploeg van rondjes over de plassen, trainingen, af en toe een wedstrijd en napraten op de vereniging onder het genot van een drankje. Naast roeien heb ik ook affiniteit met zeilen, wat ik tot 2019 bij de Goudse Watersport Vereniging Elfhoeven heb gedaan. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als huisarts.