Vertrouwenscontactpersonen

Rol vertrouwenscontactpersonen

Sinds de uitvoerige aandacht in de media voor verscheidene incidenten die in de sport hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren, is er vanuit sportbonden, sportorganisaties en overheid veel aandacht ontstaan voor het creëren van een veilige sportomgeving. Eén van de belangrijkste middelen om dergelijke incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, is het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en hier omtrent beleid opstellen binnen de vereniging. Naast seksuele intimidatie is ook ander grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en geweld, onderwerp van dit beleidsplan. Deze aspecten staan namelijk alle haaks op een prettige sportbeleving in een veilige sportomgeving.

Jens Nooitgedagt

Ik ben lid van Roei- en Zeilvereniging 'Gouda' sinds 1988. De eerste jaren roeiles gehad met een heel gezellige roeiploeg. Jarenlang zowel roei- als zeilles gegeven. Deelname aan mini- en zomerzeilweken. Roeiles gegeven vanaf 2000 en nu roei-instructeur bij de BRO. Tot 2016 gewerkt als arts, specialist ouderengeneeskunde.Ik roei tegenwoordig op vrijdag- en zaterdag ochtend.

Adelheid van der Torren

Lid van de Roei en Zeil vereniging vanaf 1990. Roeien en zeilen heb ik hier op de vereniging geleerd. Thans ben ik vooral enthousiaste recreatie-roeister, maar wil ook zo af en toe in een zeilboot stappen samen met mijn echtgenoot Henk-Jan, ook lid en instructeur bij de R&Z. Onze twee zonen zijn inmiddels volwassen maar hebben eveneens hier roei- en zeilinstructie gehad. Tot 2016 heb ik in de gezondheidszorg gewerkt. Nu heb ik meer tijd voor sport en hobby’s; daar geniet ik van.

Neem contact op met een vertrouwenscontactpersoon

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.