Sociaal Veilige Sportomgeving

De Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ wil ieder lid de optimale mogelijkheden bieden te genieten van de watersport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, waar men respectvol met elkaar omgaat en waar ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie niet getolereerd worden.

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis, op het werk, maar ook bij sportverenigingen. Daarom heeft de roei- en zeilvereniging een ´Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving´. Hierin staan ook de omgangsregels van de vereniging.

Iedereen die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag kan terecht bij de Vertrouwenscontactpersonen van de Roei- en zeilvereniging. Klik hier voor informatie over de Vertrouwenscontactpersonen en hun rol.
De vertrouwenscontactpersonen zijn Ingrid Sturkenboom en Keesjan de Wilde. Bereikbaar via email: vertrouwenscontactpersoon@roeienzeil.nl

Er is ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Dit zijn deskundige hulpverleners van buiten de vereniging op wie ieder lid van onze sportvereniging een beroep kan doen omtrent zaken met betrekking tot (twijfel over) ongewenst gedrag en seksuele intimidatie.

Op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland van het NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland  staat duidelijke informatie over grensoverschrijdend gedrag en het melden ervan. Je kunt hen telefonisch bereiken maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur op 0900 2025590, per email op centrumveiligesport@nocnsf.nl of via een anoniem chatbericht.