Sociaal Veilige Sportomgeving

De Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ wil ieder lid de optimale mogelijkheden bieden te genieten van de watersport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, waar men respectvol met elkaar omgaat en waar ongewenst gedrag niet getolereerd wordt.

Onder ongewenst gedrag verstaan we onder andere seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie.

Ongewenst gedrag  komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis, op het werk, maar ook bij sportverenigingen. Daarom heeft de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ een Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving. Hierin staan ook de gedragsregels van de vereniging.

Iedereen die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag kan terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van de Roei- en Zeilvereniging. Klik hier voor informatie over de vertrouwenscontactpersonen en hun rol.

Er is ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Dit zijn deskundige hulpverleners van buiten de vereniging op wie ieder lid van onze sportvereniging een beroep kan doen omtrent zaken met betrekking tot (twijfel over) ongewenst gedrag en seksuele intimidatie.

Op de website van het Centrum Veilige Sport Nederland van het NOC*NSF staat duidelijke informatie over grensoverschrijdend gedrag en het melden ervan.

Je kunt hen telefonisch bereiken maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur op 0900 2025590, per email op centrumveiligesport@nocnsf.nl of via een anoniem chat bericht.