Sociaal Veilige Sportomgeving

De Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ wil ieder lid de optimale mogelijkheden bieden te genieten van de watersport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, waar men respectvol met elkaar omgaat en waar ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie niet getolereerd worden.

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis, op het werk, maar ook bij sportverenigingen. Daarom heeft de roei- en zeilvereniging een ´Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving´. Hierin staan ook de omgangsregels van de vereniging.

Iedereen die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag kan terecht bij de Vertrouwenscontactpersonen van de Roei- en zeilvereniging. Klik hier voor informatie over de Vertrouwenscontactpersonen en hun rol.
De vertrouwenscontactpersonen zijn Adelheid van der Torren (0182 399073) en Jens Nooitgedagt (0182 395220). Bereikbaar via email: vertrouwenscontactpersoon@roeienzeil.nl

Er is ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Dit zijn deskundige hulpverleners van buiten de vereniging op wie ieder lid van onze sportvereniging een beroep kan doen omtrent zaken met betrekking tot (twijfel over) ongewenst gedrag en seksuele intimidatie.

Het meldpunt van NOC*NSF is te bereiken op 0900 202 5590 en bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 12:00 uur tot 16:00 uur.
Kijk voor meer informatie en andere contactmogelijkheden op: www.nocnsf.nl/sportenintegriteit.