Recreatieroeien

Platform recreatieroeien

Het platform recreatieroeien beoogt de recreatieroeiers van onze vereniging meer gelegenheid te bieden om met elkaar te roeien, coaching te krijgen in roeien of sturen of tochten te roeien. Maar ook om elkaar te vinden, om een roeigroep te starten of aan te vullen enz. Binnen dit platform coördineren we alle activiteiten voor recreatieroeiers en kunnen we hen adviseren over mogelijkheden tot deelname aan deze activiteiten.

Het platform bevat de volgende activiteiten:

  • Een ploeg zoeken met behulp van de roeimakelaar
  • Datumprikker roeien
  • Toerroeien
  • Prestatietochten
  • Coachroeien
  • Fifty-Fit: training in de winter

Het platform zoekt ook contact met enthousiaste roeiers (b.v. vanuit recente BRO jaargangen) voor aanvullende ideeën en vernieuwing van de roei-activiteiten: suggesties zijn zeer welkom!

Meer informatie vind je op de website (zie in het bijzonder de submenu’s onder Roeien>Recreatieroeien) of mail je vragen naar recreatieroeien@roeienzeil.nl