Lidmaatschap

Lid zijn van Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ betekent sporten in het prachtige natuurgebied van de Reeuwijkse Plassen.
Doelstelling van onze vereniging is plezier hebben in de roei-,  zeil- en supsport en uiteraard gezelligheid vinden binnen de vereniging. De recreatieve sfeer en het wedstrijdelement staan allebei hoog in het vaandel. Het zijn allemaal sporten voor jong en oud en kunnen zowel in teamverband als individueel worden beoefend.

Wil je alleen suppen: dan volstaat een B-lidmaatschap. Voor roeien en zeilen heb je een A-lidmaatschap nodig.

Onze vereniging maakt geen onderscheid tussen roeiers en zeilers. Elk lid, met de juiste bevoegdheden, kan gebruik maken van de gehele vloot, roei- én zeilboten, de sociëteit, ergometerruimte en de haven.

We verzorgen verschillende roei- en zeilopleidingen, zowel voor jeugd als volwassenen. Dit zijn opleidingen voor iedereen die het roeien of zeilen willen leren, maar ook voor geoefende roeiers en zeilers die hun vaardigheden verder willen bekwamen. Minimaal zwemdiploma A is een must voor ieder lid.

Een korte kennismaking met de vereniging en informatie over de opleidingen :
Ik wil de roeiafdeling beter leren kennen
Ik wil de zeilafdeling beter leren kennen
Ik wil de supafdeling beter leren kennen
Ik wil het verenigingsleven beter leren kennen

Denk je erover om lid te worden en wil je een keer proefroeien en/of –zeilen dan kun je hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de roei- of zeilcommissaris. Stuur hiervoor een mail aan roeicommissaris@roeienzeil.nl of zeilcommissaris@roeienzeil.nl en zij nemen contact met je op. Zie ook hieronder.

Iedere 1e zaterdag van de maand van maart tot en met november is er een kennismakingsmoment . Om 12.30 uur zijn er ervaren leden die je  meer over de vereniging en de mogelijkheden kunnen vertellen. Meestal is het dan ook mogelijk om even in een boot te stappen. Opgeven bij de roei- of zeilcommissaris.

Eerst een kijkje komen nemen? De zaterdag- en zondagmorgen zijn daarvoor hele geschikte momenten. Maar bellen voor een afspraak kan ook: 0182-392280. Bekijk ook vooral onze folder voor meer informatie:
Folder: “Kom aan boord bij de RZVG!”

Om lid te worden vragen wij je het aanmeldingsformulier op de website in te vullen.
Inschrijfformulier

LIDMAATSCHAPSGELDEN per 1 januari 2023

CONTRIBUTIES: ENTREEGELDEN  éénmalig
Lid A hoofdlid € 342,- € 30,-
Gezins-/partnerlid A € 279,- € 30,-
Lid B hoofdlid € 148,- € 30,-
Gezins-/partnerlid B € 118,- € 30,-
Jeugdlid € 141,- € 30,-
Studentenlid € 141,- € 30,-
Buitenstudentenlid € 45,-
Aspirant-lid € 90,- € 30,-
Sociëteitslid € 65,- € 30,-

Bij lid worden na 1 juli is men de helft van het lidmaatschapsgeld verschuldigd.

Print Friendly, PDF & Email

A-leden
A-leden zijn volwassen leden, ouder dan 21 jaar, die van de verenigingsvaartuigen gebruik
mogen maken indien zij over de daarvoor vereiste diploma’s beschikken.
A-leden krijgen, indien gewenst, in verenigingsverband instructie om deze diploma’s (zeilen
en/of roeien) te behalen.

B-leden
B-leden zijn volwassen leden, ouder dan 21 jaar, die van de faciliteiten van de vereniging
gebruik mogen maken met uitzondering van de verenigingsvaartuigen.
Zij hebben geen recht op instructie, tenzij zij hun lidmaatschap omzetten in een A-lidmaatschap.

Jeugdleden en Studentenleden
Jeugdleden zijn ouder dan 12 jaar, maar nog geen 21 jaar. Zij mogen, mits in het bezit van de
vereiste diploma’s, gebruik maken van de verenigingsvloot.
Studentenleden zijn A-leden boven 21 jaar, die een voltijdstudie volgen en in het bezit zijn van
zowel een geldige Ov-studentenkaart als ook een studentenpas (kopieën dienen als bijlage met
het aanmeldingsformulier meegezonden te worden). Een studentenlidmaatschap geldt voor één
kalenderjaar en vervalt automatisch aan het einde van dat jaar, tenzij dit opnieuw voor 1
november bij de secretaris wordt aangevraagd.
Buitenstudentenleden zijn studenten die in de afgelopen vijf jaar minsten 2 jaar jeugd- en/of
studentenlid zijn geweest en nu niet meer thuis bij hun ouders/verzorgers wonen vanwege hun
studie. De maximum leeftijd is 26 jaar. Buitenstudentenleden mogen gebruik maken van de
faciliteiten van de vereniging, waarbij zij de verenigingsvaartuigen alleen in de
zomerschoolvakantie mogen gebruiken. Wij hopen dat buitenstudentenleden een actieve
bijdrage leveren aan het vrijwilligerswerk. Voor overige voorwaarden, zie studentenleden.

Buitenstudentlidmaatschap
Voorwaarden voor dit lidmaatschap:
In het verleden ben je minimaal 2 jaar lid van de vereniging geweest.
Je woont niet meer op je voormalig huisadres, maar je bent elders gaan studeren en wonen.
Elk jaar ben je verplicht om vóór 1 november een bewijs van studentinschrijving aan de RZVG te overleggen.
(Op 1 november is de leeftijd van 26 jaar nog niet bereikt.)
Tot en met de leeftijd van 26 jaar (bovenvermelde studentinschrijving) is het Buitenstudentlidmaatschap geldig.

Wat bieden wij:
Gedurende het kalenderjaar toegang tot de sociëteit.
Gebruik van roei-, zeil- en supmateriaal, alleen gedurende de periode van de schoolvakantie.
(Schoolvakantie zoals omschreven op de website van de Overheid. www.rijksoverheid.nl)
Gebruik van botenwagens uitsluitend in overleg met de betreffende commissaris.

Wat verwachten wij:

Wij verwachten dat je af en toe vrijwilligerswerk op onze vereniging wilt doen (instructie, roeiweek, zeilweek o.i.d.).
Deze verwachting is van toepassing op elke vorm van lidmaatschap.
De kosten bedragen jaarlijks € 45,00
Voor het geval jij nog geen lid bent van de KNRB (Roei- of Zeilbond), zal de RZVG je daar aanmelden.

Aspirantleden
Aspirantleden zijn jonger dan 12 jaar en kunnen toetreden wanneer zij bij aanvang van het
verenigingsjaar leerling zijn van ten minste groep vier van het basisonderwijs.

Gezinsleden:
Voor een gezins-/partnerlidmaatschap komen in aanmerking:

  • de man of vrouw van een echtpaar.
  • één van beide partners van “samenlevers” indien er sprake is van een
    gemeenschappelijke huishouding; d.w.z. een gemeenschappelijk adres.

Voor één gezin zal in 2023 niet meer dan € 860,- per jaar aan contributie / € 100,- entreegeld
verschuldigd zijn.

Lidmaatschap van de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ houdt tevens in dat de vereniging één
afdracht aan Watersportverbond of KNRB (Roeibond) verricht. Indien een lid van ons vraagt bij
twee Bonden ingeschreven te zijn, dan zal de vereniging € 30,- extra aan een lid in rekening
brengen (jeugd € 15,-).Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van
onze vereniging.

 


Aamelding voor roei – en zeilopleidingen vindt plaats via inschrijving op de website. Ieder lid ontvangt hiervoor een inlogcode, die toegang geeft tot het besloten gedeelte van de website. De vereniging zal haar uiterste best doen om iedereen die zich aanmeldt te plaatsen. Het reserveren van een plek in een opleiding is helaas niet mogelijk.

Bedenktijd
Als nieuwe leden zich binnen 4 weken na aanmelding bedenken, omdat bijvoorbeeld het roeien en/of zeilen niet bevalt, dan kunnen zij zich per mail afmelden als lid. De contributie en het entreegeld worden dan niet afschreven. Kosten voor een eventueel gestarte opleiding blijven wel verschuldigd. Afmelding: via secretaris@roeienzeil.nl én een cc naar administratie@roeienzeil.nl

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel kalenderjaar. Het kan uitsluitend worden opgezegd met ingang van een nieuw kalenderjaar door voor 1 november van het lopende jaar een email te sturen naar secretaris@roeienzeil.nl. Opzeggen kan ook schriftelijk door middel van een brief naar:

Roei- en Zeilvereniging Gouda
t.a.v. secretaris
Notaris d’Aumerielaan 35
2811 HS Reeuwijk