Gebruik botenwagens

Gebruik botenwagens

De vereniging beschikt over 2 botenwagens voor het transport van de roeiboten.
Beide botenwagens mogen in principe door ieder lid van de R&Z gebruikt worden, mits op voorhand toestemming is verkregen voor het gebruik van de boten op ander roeiwater.

Zodra men met boten van de RZVG buiten de vereniging wil roeien dient hiervoor ALTIJD toestemming gevraagd te worden. Voor toerroeien wordt toestemming verkregen bij de Roeicommissaris, emailadres roeicommissaris@roeienzeil.nl en voor competitieroeien wordt toestemming verkregen via de Composaris, emailadres competitieroeien@roeienzeil.

Hoe reserveer ik een botenwagen (BOWA)?

De procedure is veranderd. Later meer 

In de mail dient het volgende te worden opgenomen:
• Welke botenwagen is benodigd (groot of klein)
• Hoeveel boten van welk type gaan mee (bv. 1 x gladde 4, 2x C4, 3 x C2, 1 x skiff etc.)
• Datum waarop botenwagen nodig is

Nadat er positief op het verzoek tot reservering heeft gereageerd, wordt deze vastgelegd in het online reserveringsysteem. Hiermee is de beschikbaarheid van de botenwagens voor eenieder inzichtelijk.
Bij samenloop van meerdere evenementen zal gezocht worden naar de meest efficiënte oplossing; het kan hierbij voorkomen dat een eerder verleende toestemming wordt gewijzigd (bv. van grote botenwagen naar kleine botenwagen). In principe hebben de evenementen van de wedstrijdjeugd voorrang.
Alvorens definitief afspraken over deelname met eigen roeiboten op een andere locatie te plannen, is het raadzaam de beschikbaarheid van de botenwagen na te vragen bij de botenwagencoördinator.

Wie mag de botenwagen gebruiken en waar dient rekening mee te worden gehouden?

Beide botenwagens mogen in principe door ieder lid van de R&Z gebruikt worden, mits voldaan aan de volgende voorwaarden:
• in het bezit van een rijbewijs B of BE, voor de specifieke voorwaarden waaraan voldoen moet worden zie deze link
• Ervaring met rijden van aanhangers of het hebben gevolgd van additionele instructie van een ervaren chauffeur (af te stemmen met botenwagencoördinator)
• Gebruikmaking van een ‘geschikte’ auto, zie hiervoor uw kentekenbewijs of check de website van de RDW
• Kennis hebben van opladen en vastmaken boten

De grote botenwagen weegt 660kg, het maximale gewicht van de beladen botenwagen mag 1300 kg zijn zodat voor de belading 640kg resteert.
In onderstaand schema een indicatie van de gewichten van de boten (excl. riggers)

Gladde boten C-boten D-boten en wherries
1x 14-19 kg
2x 27-34 kg
4* 53-62 kg
8+ 96-108 kg
C2* 52-64 kg
C4* 74-88 kg
D4* plm 95 kg
Wherry plm 95 kg

Niet alleen het gewicht is van belang, ook de afmetingen van de boten spelen een rol bij de belading. Wordt hier eveneens rekening mee gehouden dan:
• Passen er maximaal 2 C2’s op de kleine botenwagen
• Passen maximaal 2 achten, 2 vieren en 1 skiff of twee op de grote botenwagen
• Past er 1 wherry op de grote botenwagen (in het midden bovenop)

Hoe wordt het beladen van de botenwagen gepland?

Voor evenementen van de competitiesectie wordt per wedstrijd een coördinator voor het transport aangewezen. Deze persoon stemt alle zaken die van belang zijn af (tijdstip op- en afladen deelnemende ploegen, maken en ter beschikking stellen van het beladingsplan etc.).
Voor andere evenementen zal per evenement iemand de rol van coördinator op zich dienen te nemen om deze werkzaamheden af te stemmen, dit is geen taak van de botenwagencoördinator.

Het blanco beladingsschema dat kan worden gebruikt is op de website terug te vinden via deze link.

Om andere leden niet te hinderen bij het roeien en zeilen dient de (geladen) botenwagen zo kort mogelijk op het terrein te staan en is de stelregel dat maximaal 1 dag voor vertrek wordt opgeladen.

Bij gebruik van de grote botenwagen dient de botenwagenkist meegenomen te worden. Deze kist staat in de kast in de ergometerruimte en dient na gebruik te worden teruggezet. In deze zgn. BOWA-kist bevindt zich:
• Kopie kentekenbewijs
• Reservespanbanden
• Reserve set lampen
• Sleutel van het disselslot.

Zijn er tips voor het beladen van de botenwagen?

Er is een uitgebreide leidraad, met foto’s, voor het laden van de botenwagen beschikbaar. Deze is te vinden via de volgende link.

Het gebruik van de juiste spanbanden is belangrijk (de 2.5 mtr banden zijn alleen voor het vastzetten van de riemen en eventuele andere spullen maar niet voor boten), let hier op!

Wat doe ik bij schade aan de botenwagen?

Wordt onverhoopt schade gereden met de botenwagen, dan moet dit nog dezelfde dag gemeld worden aan de roeicommissaris en de botenwagencoördinator. De roeicommissaris bepaalt of melding bij de verzekering plaats moet vinden, de botenwagencoördinator onderneemt actie voor eventueel herstel.

Wat doe ik bij een defecten of onderhoudstip aan de botenwagen?

Defecten of tips voor onderhoud moeten rechtstreeks worden gemeld aan de botenwagencoördinator. Doe dit gelijk en laat geen onnodige tijd verloren gaan. Het defect kan dan direct hersteld worden voor het volgende evenement .

Ik heb een andere vraag of opmerking over bovenstaande inhoud

Stuur een e-mail aan roeicommissars@roeienzeil.nl