Roeien buiten RZVG

Roeien buiten RZVG / gebruik botenwagens

Boten reserveren

Zodra men met boten van de RZVG buiten de vereniging wil roeien dient hiervoor ALTIJD toestemming gevraagd te worden. Voor toerroeien wordt toestemming verkregen bij de Roeicommissaris, emailadres roeicommissaris@roeienzeil.nl en voor competitieroeien wordt toestemming verkregen via de Composaris, emailadres competitieroeien@roeienzeil.nl

Procedure gebruik botenwagens (BOWA’s)

Autorisatie voor het rijden met BOWA’s
De vereniging beschikt over 2 botenwagens. De beide botenwagens mogen in principe door ieder lid van de RZVG gebruikt worden, mits in het bezit van een rijbewijs B of BE en afhankelijk van de toegestane maximale massa. Omdat de lengte van de BOWA’s met lading behoorlijk afwijkt van de gemiddelde privé-aanhanger, vindt de vereniging dat enige ervaring dan wel opleiding gewenst is. De lading zwenkt namelijk aanzienlijk uit; los van de directe gevaren voor andere weggebruikers, ligt er vaak voor een behoorlijk bedrag in aanschafwaarde aan boten op de BOWA’s. De grote BOWA trekt bovendien naar binnen omdat de assen naar achteren verplaatst zijn. Dit leidt er tevens toe dat bij een verkeerde belading de kogeldruk (op de trekhaak) gemakkelijk boven de 50 kg kan komen. De chauffeur is volgens de wegenverkeerswet aansprakelijk voor de lading, dus de chauffeur moet tevens weten hoe de lading vastgemaakt moet worden en of de lading niet te ver uit steekt. Ook moet de chauffeur weten of de lading onder het wettelijk toegestane gewicht blijft i.r.t. het gewicht van het trekkende voertuig.

Nieuwe chauffeurs kunnen om advies vragen aan de Coördinator BOWA’s.

BOWA reserveren
Zodra toestemming is verkregen om buiten de vereniging te mogen roeien, wordt een mail gestuurd aan de coördinator BOWA’s (Compoteam OPZIJ), emailadres: botenwagen@roeienzeil.nl.

In de mail dienen de volgende zaken te worden aangegeven:

 • Grote BOWA of kleine BOWA
 • Bootnamen van de mee te nemen boten
 • Datum/tijdstip* belading
 • Naam, emailadres en telefoonnummer van degene die het opladen coördineert
 • Datum vertrek
 • Datum/tijdstip* retour op RZVG
 • Naam (of namen) chauffeur(s)

*: Tijdstip bij benadering; dit is noodzakelijke informatie voor de beheerder

De Coördinator BOWA’s koppelt (met CC aan de Beheerder en Roeicommissaris of Composaris) terug of de reservering zonder problemen ingepast is of dat er aanvullende afspraken gemaakt moeten worden (soms zijn er meerdere evenementen tegelijk en moet er even gepuzzeld worden om beide wensen mogelijk te maken).

Belading BOWA’s
De BOWA’s dienen zo kort mogelijk op het terrein te staan; daarom is de stelregel dat niet eerder dan 1 dag voor vertrek wordt opgeladen. Alleen de wedstrijdjeugd mag al op donderdagavond na de laatste training opladen (zij trainen 5 keer per week, moeten voor het wedstrijdweekend vroeg naar bed en vertrekken zaterdags in de regel voor dag en dauw).

Per wedstrijd of ander evenement wordt één van de deelnemers (of één van de deelnemende ploegen) aangewezen als coördinator en aanspreekpunt voor het opladen en transport bij dit evenement. Deze persoon maakt uiterlijk 1 week van tevoren een beladingsschema en zorgt er ook voor dat dit schema tijdig bij de teamcaptains komt. In het beladingsschema staat:

 • Hoe laat er beladen wordt
 • Welke boot op welke plek van de BOWA vervoerd moet worden
 • Hoeveel mensen er nodig zijn; de grote BOWA is zwaar en lang, zorg voor voldoende mensen

Voor andere evenementen stuurt de beladingsplanner het schema rechtstreeks naar de deelnemers.

Schade aan de BOWA
Wordt onverhoopt schade gereden met de BOWA, dan moet dit nog dezelfde dag gemeld worden aan de Roeicommissaris, met CC aan de Coördinator BOWA’s. De Roeicommissaris is dan op de hoogte en kan bepalen of er verzekeringstechnisch iets in gang moet worden gezet. De Coördinator BOWA’s kan meteen actie ondernemen voor tijdig herstel of voor alternatief transport.

Defecten en onderhoud aan de BOWA
Defecten of tips voor onderhoud moeten rechtstreeks worden gemeld aan de Coördinator BOWA’s. Laat niet onnodig tijd verloren gaan, zodat het defect hersteld kan worden vóór het volgende evenement of de volgende wedstrijd.

Stelregel afstand van vereniging naar evenement: 100 km van RZVG
Er zijn verschillende redenen om binnen een bepaalde straal van de vereniging te gaan roeien:

 • De BOWA’s zijn al op leeftijd; bij onverhoopte mankementen is het een zeer kostbare zaak om de boten vanaf een grote afstand te repatriëren
 • Botentransport vergt sowieso veel van de boten; 1 km transport staat gelijk aan 1 km roeien
 • De dag van de chauffeur is vaak lang en intensief vanwege het roeien; na een dag sporten in de buitenlucht is het niet raadzaam om nog een lange rit met een aanhanger te maken

Om deze redenen geldt als stelregel: zoek evenementen en wedstrijden binnen een straal van ongeveer 100 km van de RZVG. Bekende en ingeburgerde uitzonderingen op de regel vormen de Elfstedenroeimarathon, de IJsselregatta, de Martini en enkele wedstrijden in België.

Voor ritten naar het buitenland is toestemming vereist van de Roeicommissaris.

Coördinator BOWA’s = Compo team OPZIJ: Annet Siegel, Christine Koetsier, Anja Bogaard, Annemieke van Agthoven, Marjo Broos, Yvette Engbers

 

Deze pagina wordt onderhouden door: (Coördinator BOWA’s)

 

 

Deze pagina wordt onderhouden door: André Beerthuizen (Coördinator BOWA’s)