Protocollen in verband met coranavirus

Op deze pagina staan de coronamaatregelen opgesteld door het bestuur.

 

Een goed bericht: vanaf vrijdag 25 februari a.s. zijn er geen beperkingen meer voor onze sociëteit!

Van 18 tot 25 februari is nog slechts het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht. Dus geen mondkapje, geen 1,5 meter afstand houden en geen vaste zitplaats meer.

Voor het sporten golden al geen beperkingen meer.

Voor onze vereniging geldt tot 18 februari:

De vereniging is geopend van 8.00 uur – 22.00 uur

Sporten
Zeilen en roeien is in alle boten met een normale bemanning mogelijk, voor zowel jeugd als voor volwassenen.

De ergometers kunnen weer allemaal binnen gebruikt worden. Als je niet op een ergometer zit moet je 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

Wel moeten volwassenen in de ergometerruimte een coronatoegangsbewijs kunnen tonen.

Terrein
Het is verplicht om op het terrein 1,5 meter afstand te houden. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Bewoners van één adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Terras, sociëteit en kleedkamers
Terras en sociëteit zijn open.

Er geldt voor terras en sociëteit dat er een coronatoegangsbewijs getoond moet kunnen worden door personen van 18 jaar en ouder.

Zitplaatsen en het houden van 1,5  meter zijn verplicht (geldt niet bij mensen uit één huishouden). Als men zich verplaatst dan dragen personen vanaf 13 jaar  een mondkapje.

Het barpersoneel draagt een mondkapje.

Kleedkamers, douches en toiletten zijn open. Hiervoor geldt dat men een coronatoegangsbewijs moet kunnen tonen.

Het invalidentoilet met douche en toilet beneden zijn open. De douche in het invalidentoilet is alleen te gebruiken voor noodgevallen. Hiervoor geldt geen coronatoegangsbewijs.

Basisregels
Verder denken we eraan de bekende basisregels op te volgen: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten en testen  bij de GGD.

We adviseren om na het sporten de handles van de roeiriemen en de ergometers schoon te maken met de vloeistof uit de gele emmers.