Verslag van de Algemene Ledenvergadering 29 november 2015

(1 december 2015, Roeicommissaris)

Ondanks de harde wind wisten toch een kleine vijftig leden de weg naar de ALV te vinden.

Allereerst werden twee nieuwe roeiboten gedoopt. Vanwege de stevige wind werd dit overdekt gedaan. De nieuwe gladde vier (een multifunctionele boot die zowel skull als boord geriggerd kan worden en middels een verwisselbaar puntje zowel gestuurd als ongestuurd kan worden ingezet) werd door wedstrijdzeilster Emma de Fraiture gedoopt. De boot luistert naar dBotendoop nov 2015e naam “rode wouw”, een roofvogel.

Ook werd de nieuwe C2/3 gedoopt. Ab Budding, een zeer gewaardeerde vaste kracht van de klussenploeg, doopte de boot “‘s-Gravenbroek”.

Daarna werd de vlag gestreken om het seizoen af te sluiten.

De ALV kende geen heikele discussiepunten. Belangrijkste punt was de begroting 2016. Penningmeester Henk Verwaal nam de aanwezigen mee door de verschillende begrotingsposten. Er werd de basis gelegd voor een enigszins aangepaste begrotingssystematiek.

Vervolgens werden de nieuwe statuten besproken. Een statutencommissie heeft de afgelopen maanden de bestaande statuten gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Door de goede voorbereiding werden de nieuwe statuten zonder tegenstemmen aanvaard. Overigens dienen de nieuwe statuten nogmaals in de voorjaars-ALV 2016 bekrachtigd te worden alvorens definitief te mogen zijn.

Nancy Davilar en Jeroen van Catz werden herkozen als respectievelijk commissaris verenigingsleven en zeilcommissaris. Secretaris Caroline Kramer heeft te kennen gegeven haar taak te willen overdragen en het bestuur is op zoek naar een opvolger.

ALV 11-2015 nieuwe voorzitterTot slot werd voorzitter Geert Geelkerken opgevolgd door Chris Stoffer. Geert werd uitgebreid bedankt voor zijn inzet de afgelopen periode en er werd op ludieke wijze gespeculeerd op een mogelijke nieuwe terugkeer in het bestuur in de toekomst.

Huldiging van de kampioenen 2015: Marc Neeleman (met een eigen kampioensbord), Enno Kramer en Ard Geelkerken en het team dat Nederlandse kampioen teamzeilen is geworden.

Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten met een dankwoord van oud voorzitter Albert Velsink en werd er daarna nog gezellig geborreld.

No comments yet.

Geef een reactie