Aanpassingen roei-opleidingen 2024

Aanpassingen aan de roei-opleidingen

Afgelopen jaren hebben veel leden deelgenomen aan de verschillende roeiopleidingen. Het is prachtig om te zien hoeveel leden hier gebruik van hebben gemaakt. Dit levert bij de organisatie van de opleidingen ook soms uitdagingen op. Het lijkt nu tijd om drie aanpassingen te doen voor het seizoen 2024. Samen zorgen deze aanpassingen ervoor dat de leden sneller het water op kunnen (zonder instructeurs, maar wel met restricties) om ook zelfstandig roeiend op niveau te kunnen komen. Hieronder wordt elk van de aanpassingen kort toegelicht.

Voor vragen kun je contact opnemen met Vincent Verheggen (coördinator roeiopleidingen).

Andante Roeien (A)

Sinds enkele jaren roeien met veel plezier enkele leden die de BRO opleiding niet hebben afgerond de plassen rond. In de regel wordt er op een rustig tempo geroeid. Graag formaliseren we deze vorm van roeien. Deelnemers die hebben deelgenomen aan de BRO ontvangen in ieder geval het Andante (A) diploma. Met dit diploma is het mogelijk om met enkele restricties te roeien op de plassen. Zie de afbeelding hieronder voor de restricties.

Voorroeimomenten

We introduceren een diploma systeem. A (Andante roeien), B (BRO), C (VRO), D (COR). Deze diploma’s kunnen behaald worden middels de ‘vorderingsstaten’ in de opleidingen. Echter ze kunnen ook zonder opleiding verkregen worden. Hoe zit dat dan? Een ieder die dat wenst kan zichzelf vanaf volgend jaar online opgeven voor een afroeimoment en aantonen dat de gevraagde vaardigheden verkregen zijn door bijvoorbeeld veel zelf te oefenen.

Leden kunnen zichzelf online opgeven op het moment dat ze denken er klaar voor te zijn. Daarnaast is het idee dat dit voorroeimoment ervoor zorgt dat kandidaten nog meer uniform beoordeeld worden.

Basis Roei Opleiding (BRO) en de Voortgezette Roei Opleiding (VRO)

Vorig jaar is een start gemaakt met de Voorgezette Roeiopleiding. Deze opleiding wordt onderdeel van het reguliere lesprogramma. Hiermee hopen we leden verder te helpen met het perfectioneren van de roeihaal en de stuurtechniek. De VRO bevat het laatste deel van de lesstof van de BRO, plus een aantal extra lessen.

De BRO opleiding wordt 8 lessen korter. Het is voor cursisten die geslaagd zijn voor het B diploma (na de BRO) vanaf volgend jaar dus mogelijk iets eerder de plas op te gaan. Omdat niet alle lesstof behandeld wordt in de nieuwe BRO zijn er wel enkele stuurrestricties. Na het behalen van diploma C (na de VRO) kunnen nieuwe cursisten een compleet ‘rondje plas’ roeien.

Het geheel is samengevat in onderstaande twee afbeeldingen. Let op! In overleg met de opleidingscoördinatoren is het mogelijk dat de maanden aangepast worden.

(29 oktober 2023, Vincent Verheggen – Coördinator roeiopleidingen)

 

One Response to Aanpassingen roei-opleidingen 2024

  1. Jos Geerligs 03/11/2023 at 15:44 #

    Dit lijkt me een realistische aanpak.
    BRO 1 en VRO 1 als voorwaarde voor Skiff 1 en 2 heeft evenveel voor- als nadeel; drempelloos dus.
    In het algemeen vind ik dat ‘alle opleidingen’ kennis zouden moeten nemen van het haalbeeld dat Toine Vergroesen voor wedstrijdroeiers coacht. Steeds meer mensen roeien wel eens een wedstrijd en bij coachten blijkt dat velen een verkeerd haalbeeld eigenlijk niet meer afleren. Of na zeer langdurige en intensieve inspanningen.
    Mijn (zeer persoonlijke) opvatting is dat bij opleiden dat haalbeeld eerst geslifferd geoefend en beheerst zou moeten worden voordat de ‘in- en uitpik’ worden geprobeerd. Een afgestemd haalbeeld geeft de basis en stabiliteit om de verticale bewegingen te maken: eerst uitzetten en als dat lukt plaatsen. Deze opbouw faseert op logische wijze de probleempunten van de haal.

Geef een reactie