ALV met voorafgaand traditionele botendoop

Om 14.15 uur lagen de 2 nieuwe skiffs pontificaal te glimmen op de bokjes, in afwachting van hun traditionele botendoop. Timme en Josefien waren geselecteerd om deze traditionele handeling uit te voeren.

Met de gedrapeerde verenigingsvlag over de toebedeelde namen en met de bekende verenigingsemmer met ‘Reeuwijkse Plassen water’ in de hand werd de vlag verwijderd en werden de namen onthuld. De inhoud van de emmer werd uitgegoten over de boeg van de skiffs. Zowel Timme als Josefien gaven de betekenis van de bootnaam luid en duidelijk weer.

Met behulp van aanwezigen werden de skiffs naar de Breevaart gedragen en met een glas feestelijke bubbels in de handen van de vele aanwezigen, te water gelaten. Stukje oproeien richting Gouda, om vervolgens als trotse roeiers langs applaudisserende aanwezigen het vlot te passeren. ‘Wij wensen de Rafox en de Cettia Cetti met haar roeiers een goede vaart en véél roeiplezier toe!’

Terwijl de skiffs de woest golvende Breevaart verlieten, kwamen de leden de sociëteit binnendruppelen. De verenigingsvlag kon helaas niet gehesen worden; een traditie vernoemd in de statuten van de RZVG werd door de te stevige wind verhinderd.

Klokslag 15.00 uur werd de ALV geopend. Allereerst werd een minuut stilgestaan bij de leden die ons ontvallen zijn.
Vervolgens werden de bestuursleden Willem van Noort (penningmeester) en Addy van der Knaap (zeilcommissaris) met instemmend applaus voor hun tweede termijn herbenoemd.

Voor hun jarenlange verdiensten voor de RZVG werden 3 leden onderscheiden, n.l. Els Rijnierse, Lyda van Eck en Marlinde van Woudenberg; de Menno Meijer wisselprijs wordt op een later moment aan Puck Habets uitgereikt. Een uitgebreid verslag hiervan volgt in de komende uitgave van Het Roer.

Het Visiedocument 2024-2029 leverde enkele vragen op die door het bestuur beantwoord werden, waarna de vergadering met applaus instemde.

Een bijzondere vermelding betrof het feit dat tijdens de laatste Raadsvergadering van 24 april j.l. de voorgenomen aanleg van de loswal ter hoogte van Zoutmansweg 86-88 met 18 stemmen tegen en slechts 5 stemmen vóór is verworpen. Blijdschap alom bij jullie voorzitter tijdens de afsluitende borrel in het Gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk en bij de leden tijdens deze ALV!

Ook vermeldenswaard ten slotte is de benoeming van Hans de Leeuw tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hans heeft binnen de RZVG o.a. veel betekend als commissaris Vastgoed en Vloot en hij heeft vele andere betekenisvolle werkzaamheden uitgevoerd. Namens de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’: Hans, van harte gefeliciteerd!

(29 april 2024, Ineke Verkaaik-Hogervorst – voorzitter)

Comments are closed.