Bestuursreglement Alcohol in sportkantines

Het bestuur heeft deze week het bestuursreglement Alcohol in sportkantines opnieuw vastgesteld. Dit wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij aanvraag van een nieuwe alcoholvergunning. Het treedt gelijktijdig met de af te geven alcoholvergunning in werking.

(19 augustus 2022 – bestuur RZVG)

No comments yet.

Geef een antwoord