Bezint eer ge begint!

(27 december 2019, Voorzitter)

Of: Concept gebiedsvisie naar de prullenmand

Ik was een heel gezellig stukje aan het schrijven om jullie een in alle opzichten goed Nieuwjaar toe te wensen. Het zonnetje voor onze vereniging en de watersport scheen. Helaas werd deze idylle wreed verstoord, toen de Concept Gebiedsvisie Reeuwijkse Plassen bij mij op de elektronische deurmat viel.

Honderden bladzijden leesvoer in delen A, B, C en D. Bij deel C, waarin staat hoe ons gebied er dan in de toekomst uit zou kunnen zien, sloeg mijn verbazing om in verbijstering. Het stuk heet het inspiratiedeel, maar ik kreeg het er benauwd van. Wat willen zij nu met onze mooie Reeuwijkse Plassen doen?

Door bureau Waardenburg is een visie voor ons gebied geschreven op verzoek van stichting Veen. In dit stuk worden vergezichten geschilderd, waarbij de culturele waarden van ons gebied verloren gaan, maar waarbij ook het gebied waarin waterrecreatie en watersport mogelijk zijn, sterk verkleind wordt.
Als het aan bureau Waardenburg ligt komt er in de plassen Elfhoeven en ‘s-Gravenbroek een soort van lang eiland/landtong met bebouwing. De wind zal door deze bebouwing op onze plassen sterk afnemen (afb. 1/Fig.6).

Van de opbrengst van de verkoop van deze grond(dit water) kunnen dan mega-eilanden in de plassen Vrijhoef en Ravensberg worden aangelegd. Het midden van deze eilanden gaat regenwater bevatten, maar er is geen waterverbinding met de plas. Er zullen dus grote poelen ontstaan met veel muggen- en meeuwenoverlast tot gevolg.

Daarnaast zal ons vaarwater ernstig worden verkleind. Als je naar afb.2/Fig.4 kijkt valt een uitbreiding van het natura 2000 gebied tot deze ecologische verbinding in de nabije toekomst te verwachten.


Wat dat voor de waterrecreatie en watersport betekent laat zich raden: een regelrechte ramp!
Gelukkig heb ik dat niet alleen gezien maar ook al de andere watersportverenigingen in ons plassengebied. Na gezamenlijk overleg zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit plan volledig van tafel moet.

Ik hoop dat wij de andere partijen, de verenigingen van watereigenaren en de gemeente Bodegraven- Reeuwijk, ervan kunnen overtuigen, dat dit niet de weg is die wij moeten inslaan.

Ik wens jullie allen veel vaarplezier in 2020, maar ook in de jaren daarna.

One Response to Bezint eer ge begint!

  1. Kees Welkers 02/01/2020 at 16:43 #

    Ik wens de besturen veel sterkte,volharding en geduld in het overleg met Veen e.a.

Geef een reactie