Blindengeleidehond in de sociëteit

Al een aantal jaren is er op woensdagochtend op de sociëteit een blindengeleidehond aanwezig.

Die is van Peter Rehorst. Als die roeit ligt de hond op een vaste plek, in de hoek bij het raam aan de Breevaartkant.  Peter brengt hem daar en haalt hem daar ook weer op.

Sinds 22 augustus heeft Peter een nieuwe hond. De vorige geniet nu van een welverdiend pensioen. De nieuwe hond is de komende periode aan het leren hoe te handelen en te reageren op de sociëteit.

De hond wordt hierin door Peter getraind met ondersteuning van een instructeur van de KNGF (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds). Vanuit de Roeivalidatie helpen we hierbij.

24 Augustus is dit zichtbaar geweest, toen de hond voor het eerst getraind werd op de route het terrein op, met de trap naar boven, naar binnen en over het terras.  Een route met veel meer hobbels en bochten dan we ons als ziende realiseren. Met bewondering hebben we kunnen zien hoe dit door intens (samen-)werken van de hond en Peter lukte.

Voor de hond is ook dit weer een nieuw terrein,  waarbij  hij ook moet leren alleen naar Peter te luisteren en niet naar anderen.  Daarbij mag hij  niet  afgeleid worden.

Om dit goed te laten lopen, vragen we op verzoek van Peter de hond op geen enkele manier aandacht te geven, hem als het ware te negeren.

Concreet betekent dit:

  • niet zijn naam noemen, want dan is hij direct alert
  • niet tegen hem praten, ook niet zachtjes
  • niet aanraken of aaien
  • niets geven, geen koekjes, ook geen bak met drinken. Daar wordt voor gezorgd.

We willen iedereen alvast bedanken voor jullie medewerking en begrip.

Voor vragen kunnen jullie terecht bij de coördinatie van de roeivalidatie: Jantine Hansen en Nicole de Keijzer

(2 september 2022 – Jantine Hansen)

No comments yet.

Geef een antwoord