De strijd om de Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassen 1926-1930

(9 juni 2021, Lustrum Cie ‘Oud Goud’)

Dat het voortbestaan van de plassen en dus ook het voortbestaan van onze vereniging, van 1926 tot in de zomer van 1930, aan een zijden draadje heeft gehangen, is anno nu moeilijk voor te stellen.

Al in 1923 gingen er geluiden op van boeren die vonden dat ze land tekortkwamen; ‘Oh grote plas, ik wou dat je leeggemalen was’…! Het bleef bij roepen. Maar toen in 1925 de polders Broekvelden en Vettenbroek onderliepen, hadden de boeren alle reden om weer van zich te laten horen.

Als tegenwicht werd er een comité tot behoud van de plassen opgericht, met als doel opkomen voor het behoud van natuurschoon en de recreatiemogelijkheden. De heren drs. Scheygrond en dr. Zuydam maakten o.a. deel uit van dit comité. Zij hebben voor het uiteindelijke behoud van de plassen én dus ook voor de vereniging heel veel betekend. Met recht zijn destijds dan ook twee prachtige wherry’s met hun naam gedoopt. Tevens zijn beide heren benoemd tot erelid.
Meer weten over roeiboten? Kijk dan eens op: https://roeimuseum.nl)

Er werd een felle pennenstrijd gevoerd tussen de partijen. De ‘droogleggers’ voerden naast het motief van de hoeveelheid grond ook het motief ‘werkverschaffing’ aan, immers de werkloosheid was hoog in die tijd.

Grondonderzoeken werden in opdracht van de voorstanders uitgevoerd, om aan te tonen wat er allemaal kon worden bereikt met het leegmalen van de plassen. Het comité kreeg hulp van prof. J. van Baren uit Wageningen; hij verklaarde dat het rapport totaal onvoldoende is.

Er werd nóg een tactiek ingezet; prominente politici uit de Hofstad werden uitgenodigd voor een lunch in de sociëteit, zo vlak voor de agendering van de droogmalingsplannen op de agenda van de Provinciale Staten. En met succes: in de zomerzitting van de Provinciale Staten van 1930, werden de plannen om de plassen droog te leggen verworpen met 63 stemmen tegen en 4 stemmen voor.

Een zucht van verlichting en veel nieuwe energie om weer te gaan bouwen aan de vereniging!

Reeuwijk 1911

, ,

No comments yet.

Geef een reactie