Goudse Mijl Training

De Goudse Mijl Training (GMT) is voor roeiers, die zich voorbereiden op deelname aan de Goudse Mijl.

In een intensieve cursus op woensdagavond leer je beter, sterker en samen te roeien. Wedstrijdtactiek, starten, doseren, volhouden, ontspanning, hoofd koel houden zijn slechts enkele elementen van deze grensverleggende cursus. Je kunt individueel of als roeiploeg inschrijven. Zodra de tijd daarvoor rijp is, worden de ploegen gevormd.

Er wordt geroeid in C-materiaal. Als vooropleiding is de basis roeiopleiding (BRO) of een gelijkwaardig diploma nodig. Tijdens de eerste lessen doen we een 0-meting op de ergometer; lukt het je al om 1609 meter te ergometeren onder de 8 minuten?

De cursus begint op woensdagavond 15  juli  en duurt tot deelname aan de Goudse Mijl in september. Iedere woensdagavond om 19.30 les tot 21.00 uur. We sluiten de les op gezellige wijze af in de sociëteit. Het wordt sterk aanbevolen om naast de cursus 1 keer per week extra te roeien of ergometeren om je uithoudingsvermogen te vergroten.

Coaches: ervaren coaches en (oud) instructeurs
Kosten: geen (behalve een kleine bijdrage voor de afsluitende avond).

Je kunt deelnemer worden van het GMT roeien door het verzoek en jouw e-mailadres te sturen naar de coördinator GMT. De GMT roeidata worden geregeld na aanmelding via een eigen besloten GMT datumprikker groep.

Coördinator GMT: Jens Nooitgedagt, aanmelding via recreatieroeien@roeienzeil.nl