Goudse Mijl Training

(30 juni 2020, Roeicommissaris)

De Goudse Mijl Training (GMT) 2020 is voor roeiers, die zich voorbereiden op deelname aan de alternatieve Goudse Mijl op 27 september a.s.

In een intensieve cursus op woensdagavond leer je beter, sterker en samen te roeien. Wedstrijdtactiek, starten, doseren, volhouden, ontspanning en hoofd koel houden zijn slechts enkele elementen van deze grensverleggende cursus. Je kunt individueel of als roeiploeg inschrijven. Zodra de tijd daarvoor rijp is, worden de ploegen gevormd.

Er wordt geroeid in C-materiaal. Als vooropleiding is het basis roeiopleiding (BRO) diploma nodig. Tijdens de eerste lessen doen we een 0-meting op de ergometer; lukt het je al om 1609 meter te ergometeren onder de 8 minuten?

De cursus begint op woensdagavond 15 juli en duurt tot deelname aan de alternatieve Goudse Mijl op 27 september. Iedere woensdagavond om 19.30 les tot 21.00 uur. We sluiten de les op gezellige wijze af.
Het wordt sterk aanbevolen om naast de cursus 1 keer per week extra te roeien of te ergometeren om je uithoudingsvermogen te vergroten.
Coaches: Jens Nooitgedagt en Peter Prins
Kosten: geen.

Je kunt deelnemer worden van het GMT roeien door het verzoek en jouw e-mailadres te sturen naar de coördinator GMT. De GMT roeidata worden geregeld na aanmelding via een eigen besloten GMT datumprikker groep. Deelnemers min. 8 / max. 12.
Coördinator GMT: Jens Nooitgedagt, aanmelding via recreatieroeien@roeienzeil.nl

No comments yet.

Geef een reactie