JEUGDZEILEN MET TOEKOMST

(27 februari 2020: Zeilcommissaris)

Dringend zeilinstructeurs en coördinatoren gezocht voor seizoen 2020!

De instructie voor het jeugdzeilen (optimist en rs-feva) en zwaardbootzeilen (splash, laser en laser- vago) was altijd het domein van de jeugd, maar op dit moment dreigt er binnen de RZVG een tekort aan jeugd-zeilinstructeurs te ontstaan. ​Voor een goede basis voor de toekomst van het jeugdzeilen zijn we op zoek naar (gediplomeerde) ervaren zeilers die opgeleid willen worden tot assistent-zeilinstructeur of zeilinstructeur. Ook oud zeilinstructeurs die het lesgeven weer willen oppakken kunnen zich aanmelden.

Assistent zeilinstructeur:
Is ouder dan 16 jaar en verantwoordelijk voor:
– Communicatie met cursisten en evt. ouders/verzorgers
– Tijdsplanning en lesindeling
– Organisatie en veiligheid
– Techniek en oefeningen
– Observeren en geven van aanwijzingen

Het Watersportverbond gaat hiervoor een cursus starten, waarvoor vanaf begin april 2020 kan worden ingeschreven: https://www.watersportverbond.nl/opleidingen/instructeur/assistent-instructeur

De assistent instructeur werkt veel samen met de Zeilcommissaris en de hoofdinstructeur.

Instructeur jeugd- en zwaardboot zeilen:
Is ouder dan 16 jaar en heeft de volgende eigenschappen:
– Competentie (minimaal in bezit ZI-2); ervaren zeiler die ook bij harde wind goed kan zeilen
– Getraind om met een motorboot/kratje of RIB te varen (voor de RIB liefst in het bezit van vaarbewijs-1)
– Kan lesgeven aan een groep optimisten, rs-feva’s en/of zwaardboten (splash, laser, laser-vago)
– Heeft voldoende kennis van de lesstof voor CWO niveau I, II en/of III

Ook hiervoor gaat het watersportverbond binnenkort een (e-Learning) cursus starten: https://www.watersportverbond.nl/opleidingen/instructeur/instructeur

De zeilinstructeur werkt veel samen met collega zeilinstructeurs en de hoofdinstructeur.

Wil jij je eigen passie voor het zeilen overbrengen aan de jeugd, of als ouder of vrijwilliger van de vereniging ondersteuning geven aan het jeugdzeilen? Informatie en/aanmelding bij de Zeilcommissaris Willem van der Meij, zeilcommissaris@roeienzeil.nl

No comments yet.

Geef een antwoord