Najaars ALV: kort verslag

(28 november 2019, Secretaris)

Afgelopen zondag 24 november was de najaars ALV, die bezocht werd door zo’n 30 leden. Jammer dat van zo’n grote vereniging maar zo weinig leden hiervoor interesse tonen!

Voorafgaand aan de ALV werden alle 15 Edons symbolisch gedoopt door Loes van Vliet middels het dopen van 1 Edon. De verenigingsvlag werd gestreken door Annemarth Fokker, scheidend commissaris verenigingsleven.

De commissarissen presenteerden hun plannen voor 2020.
De voorzitter noemde nog eens het motto ‘oog voor leden, hart voor de vereniging’ en vertelde over de lichte stijging van het aantal leden.
Verder kwam verduurzaming van de sociëteit voorbij, net als de plannen voor renovatie van de keuken. Verenigingswerk streeft naar meer activiteiten en de introductie van Fair Trade producten.
Bij het roeien gaat een roeicommissie aan de slag en wil de roeicommissaris nog meer gebruik van de Edons maken.
De zeilcommissaris zoekt nieuwe jeugdinstructeurs die ook een goede opleiding moeten krijgen. In de lessen en daarbuiten komt er meer aandacht voor wedstrijdzeilen.
Financieel staat de vereniging er goed voor, de begroting heeft een overschot.
De commissie verenigingswerk meldde dat het inschrijven voor bardiensten een succes is gebleken, maar voor de winterperiode zouden er nog wel wat meer leden zich mogen melden.

Een nieuwe commissaris verenigingsleven, Rob van Weenen, werd benoemd, de zeilcommissaris knoopt er nog een termijn aan vast.

De Nederlands Kampioenen Enno Kramer & Ard Geelkerken (FD) en Laura van den Acker & Femke van den Berg (RS Feva) werden gehuldigd. Ook noemde de zeilcommissaris het wederom veroveren van het ‘Goud van Gouda’ door onze vereniging.
Bij het roeien was er ook een Nederlands Kampioene die ook nog wereldkampioene is geworden: Lisa Bruijnincx. Zij kon niet bij de ALV zijn maar komt in het voorjaar haar kampioensplaatjes slaan.

One Response to Najaars ALV: kort verslag

  1. Marinus de Ruiter 08/12/2019 at 13:03 #

    Het is een goed gebruik de boeg/voorsteven van een schip te dopen!

Geef een reactie