Nieuwe privacywetgeving

(27 mei 2018, Roeicommissaris)

Ook onze vereniging dient sinds 25 mei j.l. te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Inmiddels is er achter de schermen veel werk verricht om noodzakelijke aanpassingen te doen. Er zijn o.a. verwerkersovereenkomsten gesloten alsmede een privacystatement gepubliceerd. We raden iedereen aan om het privacystatement van onze vereniging door te nemen. Daarnaast hebben we in kaart gebracht welke persoonsgegevens we allemaal vastleggen.

Iedereen kan dit ook zelf controleren. Als je inlogt via MijnRoeienzeil kun je via het menu ‘mijn gegevens’ inzicht krijgen in de persoonsgegevens die wij van je hebben vastgelegd. Eventuele wijzigingen kun je daar ook aangeven. Soms leggen we nog wat meer informatie vast bij het inschrijven voor activiteiten. Deze gegevens worden echter op enig moment, na afloop van de activiteit, vernietigd en dienen geen verder doel dan voor de activiteit waarvoor deze informatie wordt gevraagd. De komende tijd zullen nog verdere verfijningen in ons beleid m.b.t. persoonsgegevens worden doorgevoerd.

Tijdens de laatste twee ALV’s is er besloten om de ledenlijst op elektronische wijze ter beschikking te stellen aan alle leden. Het doel is om het mogelijk te maken dat leden elkaar kunnen vinden. Het bestuur en de ALV vinden dat bij een moderne vereniging het mogelijk moet zijn om een beperkt aantal gegevens (naam, telefoonnummer en emailadres) beschikbaar te stellen voor onderlinge communicatie.

V.a. 1 juni 2018 zal dit dan ook via MijnRoeienZeil mogelijk zijn. Nadat je bent ingelogd kun je op naam de ledenlijst inzien (ga naar submenu Ledenlijst). Leden die deze informatie (naam, telefoonnummer en emailadres) niet beschikbaar willen stellen, hebben de mogelijkheid dit af te schermen. Je kunt aanvinken dat bepaalde informatie (b.v. telefoonnummer) niet zichtbaar is voor andere leden. Let op: in beginsel zijn naam, telefoonnummer en emailadres voor andere leden zichtbaar, tenzij je de bewuste keuze maakt dit af te schermen (in lijn met het ALV besluit).

De ledenlijst achter de bar zal hiermee komen te vervallen.

No comments yet.

Geef een antwoord