Nog heel even 2018

(1 januari 2019, Voorzitter)

Het afgelopen jaar was er een met hoogte- en kleine dieptepunten. Na meer dan tien jaar is onze geliefde beheerder Michael een nieuwe uitdaging aangegaan. In de zomermaanden hebben we wat moeten improviseren, maar gelukkig hebben we weer een fijne beheerder terug. Arno heeft zich voorgesteld in het Roer, dus dat hoef ik niet meer te doen.

Na de zomervakantie is het huis van onze beheerder verbouwd, zodat het nu weer helemaal up-to-date is. Zoals jullie misschien al gemerkt hebben woont Arno inmiddels in de beheerderswoning.

Een tweede heet hangijzer is de mogelijke komst van een groot restaurant op het Elfhoeven terrein. Het is zo groot dat er een intensieve verkeersstroom op ons laantje te verwachten is. In eerdere nieuwsbrieven hebben we jullie op de hoogte gesteld over de stand van zaken. Samen met zes andere belanghebbenden hebben wij bezwaar gemaakt tegen de voorliggende plannen. In augustus j.l. heeft de voorzieningenrechter al een tijdelijke bouwstop opgelegd. De bezwaarcommissie onderschrijft ons bezwaar dat het hotel en restaurant niet voldoen aan het geldende bestemmingsplan. De gemeente erkent de uitspraak maar trekt niet de consequentie, namelijk het afwijzen van de vergunning. Sterker nog, de gemeente heeft aangekondigd het bestemmingsplan te willen wijzigen. Zij houdt de vergunningaanvraag aan. Als bestuur zullen wij alles doen wat in ons vermogen ligt om een veilig en toegankelijk laantje te behouden.

Maar 2018 had natuurlijk ook veel fijne momenten. Kampioenschappen bij zeilen en roeien. Groei van het ledenaantal en natuurlijk de mooiste zomer die je je maar kunt wensen!

Maar het mooiste moment vind ik toch het benoemen door de ALV van twee leden van verdienste. Toine Vergroesen, die al sinds jaar en dag onze jeugd op een geweldige manier leert wedstrijdroeien en hen begeleidt naar mooie prestaties tot en met WK medailles aan toe! Daarnaast werd ook Geert Geelkerken tot lid van verdienste benoemd. Bestuursfuncties, wedstrijdleiding, bondsfuncties, manusje van alles, noem het maar op. Al tientallen jaren zet Geert zich op een geweldige manier in voor onze vereniging. Eigenlijk doet het alleen maar benoemen van Toine en Geert tot lid van verdienste onvoldoende recht aan wat zij voor onze vereniging hebben gedaan.

Al met al overheerst dus een positief gevoel over 2018. Het jaar 2019 is net begonnen en ik kijk er naar uit. Er zijn veel nieuwe plannen, maar daarover later meer.

Ik hoop jullie allemaal op onze nieuwjaarsborrel te mogen begroeten. Daar zal ik al een tipje van de sluier oplichten.

No comments yet.

Geef een reactie