Omgang met roeimateriaal

(30 augustus 2015, Roeicommissaris)
Nu we bijna allemaal weer terug zijn van vakantie, gaat het materiaal weer intensief gebruikt worden. Dan is het goed om ook weer even de regels over het omgaan met het materiaal op te frissen.

Schrijf boten altijd af en check of je roeivaardigheid/diploma overeenkomt met de aan bootgebruik gestelde eisen. Respecteer door anderen al afgeschreven boten (met name indien voor BRO of door de roeicommissaris boten zijn afgeschreven). Met uitzondering van toegewezen wedstrijdboten voor jeugdwedstrijdroeiers en boten waar toestemming van de roeicommissaris (of diens vervanger Hans Nielen) voor nodig is en boten die gebruikt worden tijdens instructie, heeft niemand een gebruiksvoorrecht op een boot.

Bij schade (geconstateerd of wellicht zelf veroorzaakt) een schade-/reparatiebriefje graag volledig invullen en deponeren in de brievenbus bij de werkplaats. Geen voetenborden, schoenen, riemen of bankjes “lenen” uit andere boten. Niet alleen dupeer je daarmee andere roeiers, we verliezen daarmee ook het overzicht over wat er gerepareerd moet worden. Schrijf een schadebriefje en de klussenploeg pakt aanpassing of herstel meestal snel op.

Daarnaast verwijs ik graag naar de pagina over roeimateriaal op de website voor nog wat meer algemene bepalingen met betrekking tot omgang met het roeimateriaal.

No comments yet.

Geef een antwoord