Roeivalidatie zoekt begeleiders

Roeivalidatie is roeien voor mensen met een beperking.

Elke week op woensdag en op zaterdag roeien we met een groep deelnemers.

Onze groep deelnemers is de laatste jaren uitgebreid en enkele begeleiders hebben o.a. vanwege verhuizing helaas moeten stoppen.

VACATURES:
We zijn daarom dringend op zoek naar leden die het leuk vinden om met mensen te roeien voor wie dat allemaal niet zo vanzelfsprekend is, maar die wel graag roeien.

Gezien de samenstelling van de huidige groep vrijwilligers worden ook de wat jongere leden (<50 jaar) uitdrukkelijk gevraagd zich beschikbaar te stellen.

Als begeleider heb je de verantwoordelijkheid over de boot en roeiers. Belangrijk is dus overwicht in de boot hebben en goed vooruit kunnen denken (‘minstens 2 slagen vooruit’) en goed kunnen sturen. Daarom verwelkomen wij graag begeleiders met het BRO-diploma of een gelijkwaardig diploma.

En natuurlijk is het van belang dat je feeling hebt met mensen met een beperking. Op dit moment begeleiden we ondermeer roeiers met een verstandelijke beperking, roeiers met een beperking qua zicht en/of een (lichte) lichamelijke beperking.

WE BIEDEN:
Een groep vrolijke, trouwe roeiers die graag roeien in een mooie boot.
Een gemotiveerde, collegiale groep ervaren vrijwilligers.

TIJDSBESTEDING:
In de periode maart-oktober word je ongeveer 10x ingedeeld. Tijd is altijd in overleg en altijd samen met een ervaren vrijwilliger.

We hopen heel erg nieuwe begeleiders te mogen verwelkomen!

Heb je interesse of wil je meer weten neem dan contact op met:
Jantine Hansen (jhansen@tele2.nl  /  06 42099240)
of
Nicole de Keijzer(famdekrwb@gmail.com  /  06 53581165 bereikbaar ’s avonds

(28 september 2021, coördinatoren roeivalidatie)

No comments yet.

Geef een antwoord