Verenigingswerk

(30 april 2019, Vincent Zimmerman)

Tijdens de laatste ALV heeft de Commissie Verenigingswerk de aanwezige leden geïnformeerd over de voortgang van het project ‘verenigingswerk’.

De commissie is door het bestuur in het leven geroepen om plannen te ontwikkelen om de participatie van leden binnen de vereniging te vergroten en deze plannen vervolgens ook in te voeren. Naast het verhogen van de participatie is ook het doel om meer activiteiten voor de leden te kunnen ontplooien, nieuwe leden beter te laten integreren en bestaande groepen vrijwilligers wat te ontlasten.

We doen daarom een beroep op alle leden om zich in te zetten voor de vereniging. We gaan er daarbij vanuit dat elk lid zich jaarlijks zo’n 8 uur inzet voor de vereniging, maar meer mag natuurlijk ook. Zo’n tweehonderd leden zetten zich momenteel al structureel in voor de vereniging!

De commissie is momenteel bezig om zowel vraag als aanbod in beeld te brengen. Samen met het bestuur maken we een overzicht van de verschillende taken die er zijn. Dat zal snel worden gepubliceerd op de website. Je kunt dan denken aan taken zoals bardienst, (hulp bij) instructie, hand – en spandiensten tijdens evenementen, maar ook adviestaken op specifieke onderwerpen of lid van bijvoorbeeld een nog op te richten Commissie Roeimakelaar. Kortom er is genoeg te doen! Om te zorgen dat we gericht kunnen matchen, zullen we ook de voorkeuren van elk lid in beeld brengen. Over hoe we dat gaan doen, daarover zullen we je binnenkort informeren.

Nieuwe leden zullen in eerste instantie gevraagd worden om bardienst te doen. Dit is een prima manier om de vereniging beter te leren kennen. De organisatie van de bardienst zal in een nieuw jasje worden gegoten.

Hier kun je meer informatie vinden over verenigingswerk.
Met vragen of opmerkingen kun je altijd terecht bij de leden van de commissie of het bestuur.

No comments yet.

Geef een reactie