Vrijwilligers nodig om te kunnen sporten

(17 mei 2020, Voorzitter)

Het herintroduceren van roeien en zeilen op onze vereniging kan alleen goed gaan als we ons aan de (tijdelijke) regels houden. Alleen als we veilig sporten, mogen en kunnen we sporten. Leden moeten zich aan de regels houden. Dat is goed voor hun veiligheid en dat is goed om de toestemming om te sporten te behouden. In de loop van de weken worden hopelijk de mogelijkheden om te sporten groter, b.v. gebruik van meermansboten. De veranderende regels betekenen dat wij ons steeds moeten aanpassen. Niet alles is ook meteen goed geregeld. Hoe wij ook ons best doen, er zal heus aanleiding zijn tot verbetering van de protocollen.

Ook zullen we rekening moeten houden met schaarste van materiaal. Een groot deel van onze vloot blijft vooralsnog ongebruikt. Door het gebruik van ons materiaal goed te spreiden, hopen wij dat iedereen toch maximaal aan zijn trekken kan komen. Schroom niet om ons, bij voorkeur via mail, ons te informeren waar het beter kan. Houdt bij eventuele suggesties niet alleen je eigen bootgebruik voor ogen maar ook dat van anderen.

Wat betekent dat?

1. Zolang er geroeid en gezeild wordt, moet er een Corona Verantwoordelijke (CV, met het gele hesje) op de steiger aanwezig zijn (eis overheid).
2. Vanwege de te verwachten drukte op meerdere momenten hebben wij ervoor gekozen dat er een CV voor het roeien en een CV voor het zeilen moet zijn. Als er geen CV is mag er niet geroeid of gezeild worden!
3. We hebben een korte handleiding gemaakt waar de CV op moet letten. Op die manier is het voor alle leden mogelijk om op zijn tijd CV te zijn.
4. Arno zal op wat rustiger momenten de rol van CV invullen.
5. Het bestuur geeft de CV het mandaat om leden aan te spreken op het op de juiste manier invullen van de Corona maatregelen.
6. Iedereen houdt zich aan de aanwijzingen van de CV., ook als je denkt dat de aanwijzingen niet zinvol zijn. Koppel eventuele opmerkingen terug naar het bestuur. Zonodig passen wij de maatregelen dan aan.
7. Wij vragen iedereen om zich aan te melden als CV. Dat kan door op de rode balk ‘inschrijven vrijwilliger corona’ te gaan staan en dan een moment te kiezen dat jou schikt om deze taak te verrichten. We hebben jullie nodig om te kunnen blijven sporten!

De komende weken zal er op beperkte schaal ook gestart worden met opleiding en instructie. We hebben genoeg materiaal als we dat met elkaar goed verdeeld gebruiken. Het gebruik van boten bij opleidingen en instructie is daarom ook anders dan normaal.

1. Door goed verdeeld over de dag ons materiaal te gebruiken, kan er veel. Allemaal om 8.00 uur ’s ochtends roeien op zaterdagochtend gaat niet lukken. De roeicommissie heeft een indeling van het gebruik van skiffjes gemaakt voor de zaterdag en de zondag. Gecoachte competitieploegen en marathonploegen hebben bloktijden toegewezen gekregen. Tevens zijn er blokken open voor skiffeurs die niet bij een ploeg horen. Over deze indeling is lang nagedacht en deze lijkt in eerste instantie de beste oplossing. Ook hier geldt; meldt suggesties, liefst per mail. Als het beter kan dan passen wij het graag aan!
2. Zoek naar daluren om te sporten. Buiten de zaterdag en de zondag zal er overdag de meeste ruimte zijn. Kan je op die momenten, doe dat dan, dat geeft iedereen meer mogelijkheden om te sporten.
3. Er zijn aanpassingen in het reserveringssysteem gedaan wat betreft het tijdstip van inschrijven. Voor alle roeiboten geldt dat je 1 dag van te voren kan afschrijven. Dit maakt het makkelijker om sneller te kunnen reageren als er geen corona verantwoordelijke is.
4. Begin deze week hopen we weer een beetje verder te kunnen uitbreiden. Zodra we toestemming van de overheid hebben voor die plannen, zullen we deze bekend maken.
5. Op maandag en dinsdag is Arno vrij. Voorlopig is besloten om tussen 12.00 uur en 16.00 uur geen CV in te delen. Dan kan er dus ook niet geroeid of gezeild worden.
6. Houdt de website voor de laatste informatie in de gaten.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit met z’n allen kunnen! Het is voor iedereen onwennig, spannend en nieuw. Geef elkaar de ruimte.

Heb je vragen of suggesties over onze maatregelen, mail dan naar Keesjan of naar mij:

roeicomissaris@roeienzeil.nl

voorzitter@roeienzeil.nl

Wij wensen jullie allemaal veel plezier toe bij het sporten. Aan het weer zal het de komende twee weken niet liggen, dat is overwegend zonnig.

Blijf voorzichtig!

P.S. help ook mee en meld je aan als Corona Vrijwilliger via deze link!

No comments yet.

Geef een reactie