Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’.

(1 april 2017, het Bestuur)

Sinds de uitvoerige aandacht in de media voor verscheidene incidenten die in de sport hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren, is er vanuit sportbonden, sportorganisaties en overheid veel aandacht ontstaan voor het creëren van een veilige sportomgeving. Eén van de belangrijkste middelen om dergelijke incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, is het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en hier omtrent beleid opstellen binnen de vereniging.

Naast seksuele intimidatie is ook ander grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en geweld, onderwerp van dit beleidsplan. Deze aspecten staan namelijk alle haaks op een prettige sportbeleving in een veilige sportomgeving.

In de komende ALV d.d. 2 april a.s. zullen de vertrouwenscontactpersonen Jens Nooitgedagt en Adelheid van der Torren het beleidsplan toelichten. Het beleidsplan is ook geplaatst op de website. Tijdens ALV kunnen hierover vragen gesteld worden.

Zie de volgende pagina voor meer informatie: Sociaal veilige sportomgeving

No comments yet.

Geef een reactie