Besteding sponsorgeld, restaurant Loetje en nieuwe beheerder

(1 juli 2018, Voorzitter)

Het zijn drukke tijden. Naast alle gewone dingen die georganiseerd moeten worden, waren er ineens twee grote zaken om op te lossen. Menigeen van jullie zal ons wel eens bezig gezien hebben met een extra vergadering de afgelopen maanden.

Allereerst natuurlijk het vertrek van Michael. Niet leuk, maar wel een realiteit. Gelukkig waren wij tijdens onze besprekingen over de visie voor 2018-2023 al aan het nadenken over een ietwat andere rol van de beheerder. Dat hebben wij met jullie gedeeld en om reacties gevraagd. Heel veel dank voor alle reacties! Met een aantal van jullie hebben wij gesprekken gevoerd. Langzaam maar zeker hebben zich daardoor de contouren voor de toekomst afgetekend. Samengevat: een sterke beheerdersfunctie met on-top meer aandacht voor de horecavoorzieningen. Al jaren willen vele leden dat de horecafaciliteiten versterkt worden. Dat gaan wij doen, maar… na anderhalf jaar zullen wij evalueren of er dan ook voldoende gebruik van gemaakt wordt! Wij zijn erg benieuwd hoe dat de komende tijd zal uitpakken.

Wij hebben inmiddels een oplossing gevonden voor de beheerderstaken in de komende tijd. Vanaf heden geeft Thijs Bos, zoals ook al eens eerder, samen met Peter Schouten invulling aan deze taken. Thijs blijft in ieder geval tot eind juli. Arno Rijnhout wordt vanaf 17 juli a.s. onze nieuwe beheerder. Aanvankelijk voor bepaalde tijd en, als alle partijen tevreden zijn, daarna voor onbepaalde tijd. De uitbreiding van taken ten aanzien van koken voor leden en evenementen heeft nog wel invulling nodig. Hier horen jullie later meer over.

Dan Restaurant Loetje. Zoals julie gemerkt hebben maken wij ons ernstige zorgen over de verkeersdrukte op het laantje. Inmiddels is deze week het derde plan ingediend door de projectontwikkelaar. Wij hopen nog steeds dat wij met elkaar een goede oplossing voor ons laantje weten te vinden.

Misschien heb je het al gezien? Op de giekenloods ligt een flinke batterij zonnepanelen. In de toekomst zullen wij het grootste deel van onze elektriciteit zelf opwekken. Het bestuur heeft gemeend om de sponsorbijdrage van de ING voor dit doel in te zetten. Op deze wijze kunnen wij nog in lengte van jaren voordeel halen uit onze samenwerking met ING.

One Response to Besteding sponsorgeld, restaurant Loetje en nieuwe beheerder

 1. Jan Stuip 02/07/2018 at 09:53 #

  Mooi van die zonnepanelen!
  Dat wilden we in 2011 ook al doen ihkv toekomst gericht handelen van 100 jaar R&Z!
  Sommigen vonden dat toen onzin, want we zijn opgericht voor roeien en zeilen.
  Gefeliciteerd dat het nu wel is gelukt!
  Jan Stuip, oud voorzitter Jubileumcommissie 100 jaar R&Z

Geef een antwoord