Broedseizoen 16 maart-15 juli

Zoals jullie allemaal (behoren te) weten, is het tijdens het broedseizoen van 16 maart tot en met 15 juli niet toegestaan om in de Kerfwetering te zeilen of te roeien.  De Kerfwetering staat ook wel bekend als de ‘Kalverstraat’.

Roeiers en kanovaarders kunnen de wisselplaats in de Kerfwetering in deze periode alleen vanaf de kant van de brug in de Nieuwenbroeksedijk bereiken en ook weer in omgekeerde richting verlaten.

Het met rust laten van dit stukje natuur heeft al resultaten opgeleverd. De schuwe otter en de kiekendief hebben zich hier nu gehuisvest. Het streven is, dat ook de roerdomp [1] en de grote karekiet zich hier laten zien.

Door het respecteren van deze regels help je eraan mee om een goede leefomgeving te bieden aan deze bijzondere diersoorten.

(22 maart 2023 – Gwen de Vries, roeicommissaris)

 

[1] Over de ‘roerdomp’ meer details op www.vogelbescherming.nl

No comments yet.

Geef een reactie