Coachroeien

Doelgroep
Alle leden van de RZVG, gecertificeerd voor het roeien in gestuurd C-materiaal.

Doelstelling
Het ondersteunen van de bij deelnemers levende wens om nog beter te gaan roeien en meer inzicht in het gedrag van de boot te ontwikkelen.

Methode
Het coachroeien vindt plaats onder leiding van een instructeur of ervaren roei(st)er. Op basis van het aantal deelnemers wordt per keer geprobeerd voldoende begeleidingscapaciteit beschikbaar te stellen. Indien er geen of niet voldoende begeleidingscapaciteit beschikbaar is wordt er toch geroeid, waarbij de mogelijkheid om elkaar onderling te observeren en te coachen wordt gestimuleerd.

  • Als basis van de roei- en stuurtechniek worden de betreffende modules uit het lesboek BRO (Basis Roei Opleiding) gebruikt.
  • Er wordt ook in de herfst en winter geroeid, uiteraard voor zover het stoplicht het toelaat.
  • Een paar keer per jaar zullen er video opnames worden gemaakt en zo mogelijk direct worden nabesproken.
  • Na deelnemen aan het coachroeien wordt geen certificaat afgegeven.

Inschrijven
Het streven is om coachroeien mogelijk te maken op een aantal dagen door de week en in het weekend: zoals nu voorzien op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag om 10 uur. Deze dagen en tijden vallen (deels) samen met de momenten, waarop (net als in het afgelopen jaar) het recreatieroeien via de roeiprikker plaatsvindt.

Aanmelden kan hier: dit is een éénmalige aanmelding via E-captain (tot wederopzegging).
Vervolgens word je uitgenodigd om je via de datumprikker aan te melden voor specifieke data waarop je wilt gaan roeien.

Indien men zich drie keer wél heeft aangemeld via de datumprikker maar niet komt wordt men van de datumprikker verwijderd.