Help schade aan roeiboten voorkomen

(5 maart 2017, klussenploeg)

In december 2010 werd de Groot Vogelenzang gerenoveerd door “Oud Hout”, destijds een groep vrijwilligers. Het binnen- en buitenwerk werden kaal geschuurd en daarna meerdere keren gelakt. Dat was een gigantische klus!

In december 2016 is het binnenwerk door de klussenploeg opnieuw gelakt. Verder werd de buitenkant schoongemaakt en in de was gezet. Een paar huidbeschadigingen zijn m.b.v. ‘pleisters’ gerepareerd. Op de kar werden 2 nieuwe wielen met rem gemonteerd. Eindresultaat: de boot kan weer minstens 5 jaar mee!

De kielloper vertoont echter 4 grote verbuigingen. Deze zijn ontstaan bij het uit het water trekken van de boot. Dit dient in een doorgaande beweging te gebeuren en mag niet halverwege worden onderbroken om bijvoorbeeld boot en kar beter in elkaars verlengde te brengen. Op dat moment ligt bijna het volle gewicht van de boot op de rol, waardoor de kielloper op die plek kan verbuigen. Ook het schommelen van de boot kan dan tot verbuiging van de kielstrip leiden.

Daarom graag aandacht voor de correcte manier waarop de boot uit het water gehaald moet worden:
– Plaats de kar haaks op de steiger en niet verder dan de metalen strip.
– Duw in het water de boot, met boeg richting steiger, met de daarvoor bestemde stok haaks op de steiger.
– 1 Persoon pakt vervolgens de boeg, trekt de boot uit het water en legt de kielbalk op de rol. 2 Personen staan op bakboord en stuurboord klaar bij de waterkant. Zodra de boegriggers bereikbaar zijn worden deze vast gepakt ter hoogte van de dolpen om de boot horizontaal te houden. De personen aan de riggers helpen daarna mee de boot in een vloeiende beweging op de kar te schuiven.

Indien deze procedure goed wordt uitgevoerd zal je bij alle toerboten merken, dat hiervoor weinig kracht nodig is. Bovendien worden hiermee de huid en de kielstrip gespaard.

Kielstrip

No comments yet.

Geef een antwoord