Herinrichting Notaris d’Aumerielaan.

(28 februari 2021, Commissaris Vastgoed en Vloot)

Afgelopen najaar heeft de gemeente een werkgroep voor de herinrichting van de Notaris d’Aumerielaan samengesteld. De RZVG is daarin vertegenwoordigd, ook namens de andere verenigingen.

Na twee constructieve bijeenkomsten is het overleg opgeschort; waarom is niet duidelijk. Wellicht in verband met de ontwikkeling rond Elfhoeven-Loetje. Gezien de staat van de weg een zorgelijke ontwikkeling, temeer daar de reconstructie pas zal plaatsvinden nadat de bouwactiviteiten op Elfhoeven zijn afgerond.

Wordt vervolgd.

No comments yet.

Geef een reactie