Ontwikkelingen Elfhoeven-Loetje

(28 februari 2021, Commissaris Vastgoed en Vloot)

De afgelopen periode is er in de lokale pers weer veel geschreven over het bestemmingsplan Elfhoeven-Loetje.  Als deelnemer aan de werkgroep Veilig en Bereikbaar Reeuwijk (VBR), heeft het bestuur zijn bijdrage geleverd om de besluitvorming rond de twee bestemmingsplannen met 8 permanente woningen en een grootschalig restaurant te beïnvloeden met als doel om de overlast te beperken. De werkgroep VBR vertegenwoordigt een meerderheid van de bewoners van de Notaris d’Aumerielaan en de Ree plus de 3 verenigingen gelegen aan de Notaris d’Aumerielaan.

De feiten zijn dat het college bijna klakkeloos de plannen van de ontwikkelaar heeft overgenomen. Dus ook het plan voor een grootschalige restaurant, dat eerder door de Raad van State naar de prullenbak was verwezen. Hoewel het gebruik van de ruimtes en het terras op papier beperkt is geworden, dankzij de inzet van de VBR en een last minute amendement van de gemeenteraad, is het duidelijk dat deze, door een meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurde,  plannen zullen zorgen voor een meer dan verdubbeling van het verkeer op de Notaris d’Aumerielaan en een toename van de druk op de parkeerplaatsen. Daarnaast is het absoluut onduidelijk hoe de gemeente en/of de ODMH de opgelegde gebruiksbeperkingen gaan handhaven.

De werkgroep VBR heeft dan ook besloten om haar bezwaren tegen de plannen voor te leggen aan de provincie. Ook een gang naar de Raad van State, later, moet wederom helaas niet worden uitgesloten.

 

No comments yet.

Geef een reactie