Openstelling terras

(1 juni 2020, Commissaris Verenigingsleven)

Vanaf dinsdag 2 juni a.s. is het terras van de RZVG weer open voor de leden. De bar blijft echter tot nader order gesloten. Dit betekent dat je – onder een aantal voorwaarden – na het roeien of zeilen aan tafeltjes nog wat kunt napraten, maar dat je NIET aan de bar consumpties kunt bestellen. Wel is het in deze periode in redelijkheid en billijkheid toegestaan om zelf meegebrachte etens- of drinkwaren op het terras te consumeren.

Voorwaarde is wel dat je je houdt aan de terrasregels, waarop toezicht zal worden gehouden door onze beheerder Arno, door Corona-vrijwilligers en last but not least door BOA’s! Die terrasregels zijn:
• Verkouden of niet lekker, blijf thuis!
• 1,5 meter afstand houden
• Iedereen moet zitten, niet staan
• Niet met tafels en stoelen gaan schuiven
• Als er geen stoelen meer beschikbaar zijn, naar huis gaan
• Looproute volgen
• Houdt het verblijf zo kort mogelijk
• Bij weggaan stoel/tafel schoonmaken

Het zijn elke keer weer stapjes in de goede richting. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat onze leden het besef van verantwoordelijkheid hebben en met praktische wijsheid met de situatie weten om te gaan. Wij hopen dat je weer heerlijk zult genieten van het prachtige uitzicht en de gezelligheid van onze vereniging.

No comments yet.

Geef een reactie