Record RZ-DATUMPRIKKER

(5 september 2019, Roeicommissaris)

Op vrijdagmorgen 30 augustus j.l. beleefde de rz-datumprikker een record: 19 roeiers waren om 10.00 uur aanwezig voor een rondje plas en het gebruikelijke aansluitende koffiedrinken.

Het was mooi weer en met drie C4-en en de Mallegat werd erop uitgetrokken, waarbij de ‘Kalverstraat’ en de Twaalfmorgen niet werden overgeslagen. Ook aan het koffiedrinken werd weer veel aandacht geschonken: voor de meesten duurt dat even lang, zo niet langer dan het roeien. Wat deze dag extra feestelijk maakte, behalve het recordaantal deelnemers en het mooie weer, was het feit dat één van de deelnemers haar verjaardag vierde, hetgeen ervoor zorgde dat het ditmaal, nog meer dan anders, een echt feestje werd.

De rz-datumprikker werd in 2011 door Peter Prins, destijds coördinator opleidingen, ingesteld om de nieuwe leden, die hun eerste seizoen achter de rug hadden en in het bezit van het BRO-diploma waren, een extra mogelijkheid te bieden om te roeien. Na de BRO gaan sommigen verder met een opleiding zoals Skiff-1 of de COR (Cursus Ongestuurd Roeien), anderen hebben interesse in wedstrijdroeien, marathonroeien of GMT (Goudse Mijl Training) en weer anderen vormen een eigen team. Wat de rz-datumprikker echter onderscheidt van de andere mogelijkheden is het feit dat iedereen eraan kan deelnemen: de enige voorwaarde is een BRO-diploma.

De rz-datumprikker is snel uitgegroeid tot een grote groep, die niet alleen bestaat uit beginnende roeiers, maar ook uit ervaren roeiers en instructeurs. Deze instructeurs geven incidenteel aanwijzingen aan de roeiers waarbij ze toevallig in de boot zitten en indien zij daar aanleiding toe zien. Het is de bedoeling dat allen die zich voor een bepaald tijdstip hebben aangemeld, met elkaar roeien en bij de bootindeling er rekening mee houden dat niemand op de steiger achterblijft.

Momenteel zijn er vijf tijden door de week afgesproken en drie in het weekend, waarop geroeid kan worden. In principe kan echter elke tijd op elke dag van de week aan de afspraken worden toegevoegd, indien daar voldoende gegadigden voor zijn.

Wil je ook meedoen met datum-prikkerroeien? Zie https://www.roeienzeil.nl/datumprikker-roeien/

No comments yet.

Geef een reactie