Schade van de maand

Graag brengen we in de maandelijkse nieuwsbrief van RZVG een schade onder de aandacht. Natuurlijk zal niemand expres schade veroorzaken. Intensief gebruik van onze boten betekent echter dat er soms schade ontstaat. Maar door een iets voorzichtiger gebruik zijn veel schades te voorkomen.

Hoe ontstaan?

In dit geval kwam de riem klem te zitten tussen de steiger in de daghaven. Soortgelijke schades ontstaan soms ook als de boot te dicht bij de beschoeiing komt en de riem vervolgens tussen de beschoeiingspalen komt te zitten terwijl de boot verder vaart.

Hoe te voorkomen? 

Zorg ervoor dat je voorzichtig wegvaart van de steiger, het liefst door geslipt te strijken. Zorg er verder voor dat je niet te dicht langs te beschoeiing vaart of geef tijdig het commando om te slippen.

En ten slotte, schroom niet om de schade te melden middels het schadeformulier op de website.

(28 oktober 2022 – roeicommissaris)

No comments yet.

Geef een antwoord