Verenigingswerk (op roeigebied)

(1 april 2018, Roeicommissaris)

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen wil het bestuur werk maken van verenigingswerk. Van iedereen verwachten we dat hij of zij een bijdrage levert aan het verenigingsleven. Dat kan op vele manieren.
Afgelopen weken zijn er al weer veel rollen opgepakt bij met name de BRO en de competitiesectie. Daar zijn we erg blij mee. Maar is er nog veel meer te doen!

Om wat inzicht te geven in de mogelijkheden en de huidige vacatures, hierbij een (zeker niet compleet) overzicht. Kijk voor het complete overzicht op de vacaturebank:

Goudse Mijl commissie
Per direct wordt een secretaris voor de Goudse Mijl commissie gezocht. een leuke functie, die overzichtelijk is qua tijdsbesteding. Op basis van een goed draaiboek staat er een efficiënte organisatie, waar je zo in mee kunt draaien. Maandelijks een vergadering en wat werk er tussendoor.
Voor de Goudse Mijl zijn we ook op zoek naar twee nieuwe wedstrijdleiders. Zowel Dirk als Toine hebben te kennen gegeven na de komende Goudse Mijl het stokje graag te willen overdragen Zij willen op de komende Goudse Mijl wedstrijd echter graag twee nieuwe wedstrijdleiders inwerken. Affiniteit met IT, kunnen omgaan met de stress op de wedstrijddag en bij voorkeur ook nog een netwerk in den lande zijn zo wat wensen. Maar natuurlijk vooral enthousiasme en een goed verenigingsgevoel. Qua tijdsbesteding geldt hier: naast de maandelijkse vergadering van de commissie, concentreert het werk zich met name rondom de dag van de Goudse Mijl zelf.
Wij rekenen er op dat dat zich voor deze leuke rollen voldoende belangstelling is. Dus meld je aan. Dat kan bij Tjeerd Meij (voorzitter van de Goudse Mijl Commissie) of bij de roeicommissaris. Voor inlichtingen kun je natuurlijk altijd Toine of Dirk aanspreken.

Opleidingen
We zijn nog naarstig op zoek naar een coördinator voor de VRO. Het zou jammer zijn als we dit jaar de VRO niet kunnen aanbieden wegens gebrek aan een coördinator. De coördinator organiseert de VRO en zorgt er samen met de instructeurs voor dat de cursisten zich voorbereiden op de Goudse Mijl in september.
Daarnaast kunnen we altijd nieuwe instructeurs voor de roei-instructie gebruiken. Zeker in het licht van de wens van het bestuur om de capaciteit voor opleiding aan nieuwe leden te vergroten is deze ondersteuning meer dan welkom.
Voor instructeurs geldt: 1x per week of 2x per week of misschien maar 1x per twee weken, dat maakt niet uit. Ook hier gaat het om enthousiasme. Voor beginnend instructeurs zullen we een opleidingstraject verzorgen.
Meld je aan bij Marit Sterkman (BRO instructeurs) of de roeicommissaris.

Materiaalcommissie
Naast de klussenploeg die vooral het echte werk aan de boten verricht en veel onderhoud en schades oppakt, is er ook een materiaalcommissie. Deze houdt zich bezig met het beleid rondom het materiaal. Je kunt hierbij denken aan het up-to-date houden van het botenplan, de aanschaf van nieuw roeimateriaal, het samen met de klussenploeg doen van een jaarlijkse vlootschouw etc.
We zijn op zoek naar versterking van deze commissie en zijn specifiek op zoek naar iemand die een goed netwerk heeft binnen de toerafdeling van onze vereniging en affiniteit heeft met het moderne roeimateriaal. Het gaat om een rol die waarschijnlijk een paar uurtjes per maand kost.
Laat je belangstelling weten aan de roeicommissaris of de commissaris vastgoed &vloot.

Activiteiten
Heb je een idee voor een nieuwe activiteit of wil je een keer iets organiseren? Dat zien we graag. Zo zijn er in de afgelopen periode prachtige nieuwe initiatieven ontstaan. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar het cross-over event (dat ook dit jaar weer plaats zal vinden) en het roeiweekend in Friesland dat eind mei op de agenda staat (er zijn trouwens nog twee plaatsen beschikbaar). Ook is er op dit moment een groepje bezig om een nachtgoed evenement op de plassen te organiseren. Dit is allemaal slechts mogelijk omdat leden opstaan om iets te organiseren. Dus ook op deze manier kun je je inzetten. Spreek het bestuur aan en ga aan de gang!

No comments yet.

Geef een reactie