Verslag ALV 8 november 2020

(28 november 2020, Secretaris)

Op zondag 8 november j.l. vond een noviteit plaats: de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging vond digitaal plaats. Bovendien was dit een dubbele vergadering: zowel de agendapunten van de voorjaarsvergadering als die van de najaarsvergadering werden besproken. Dit natuurlijk allemaal vanwege de beperkingen door COVID-19, waardoor de voorjaarsvergadering niet door kon gaan. Vandaar ook, bij hoge uitzondering, zal de redactie dit verslag in zijn volledige lengte plaatsen.

De voorzitter was op de vereniging aanwezig, samen met de roeicommissaris en Jeroen van Catz, die als ‘moderator’ optrad en de techniek voor zijn rekening nam, op afstand geassisteerd door de secretaris. Al vrij snel was het 50 leden gelukt om op Microsoft Teams in te loggen en te luisteren naar de voorzitter. Een prachtige opkomst!

De voorzitter startte met stilstaan bij het overlijden van Harry van den Haak in december 2019. Vervolgens presenteerden de voorzitter en de commissarissen een terugblik op 2019. Het jaarverslag is terug te vinden via de Documenten in ‘Mijn Roei en Zeil’. In 2019 konden we 150 nieuwe leden verwelkomen, de openingstijden van de bar werden verruimd (dankzij de barvrijwilligers) en veel materiaal werd aangeschaft met 20% subsidie van de overheid. Financieel was het een goed jaar door deze subsidie, beter resultaat op de bar, toename ledental en goede betaaldiscipline van die leden.

Tussendoor werd een filmpje vertoond van de doop van twee nieuwe skiffs.

De voorzitter lichtte toe dat het bestuur wil proberen om een derde discipline aan onze vereniging toe te voegen: het suppen. Dit is een populaire sport op dit moment. Niet alleen recreatief: er worden ook wedstrijden georganiseerd. Het Watersportverbond wil ons ondersteunen bij het oprichten van een ‘sup-tak’ omdat zij graag de organisatiegraad onder suppers willen verhogen. Voor ons zou dit aantrekkelijk kunnen zijn: het past volgens onze statuten en is een manier om leden tussen 20 en 40 jaar aan te trekken. We zouden zelf een aantal goede planken kunnen aanschaffen en die beschikbaar stellen aan alle leden. De suppers kunnen ze gebruiken vanuit een B-lidmaatschap. We zouden mensen kunnen aantrekken die les kunnen geven: de gesprekken daarvoor lopen al. De leden vonden het een goed idee om dit een jaar te proberen.

Na de pauze volgde een vooruitblik naar 2021: in de keuken wordt een aantal apparaten vervangen, terrassen zullen opnieuw ingericht worden en de steigerdekken worden vervangen door kunststof. Het plan is de ergometerruimte anders in te richten en ook naar de hele inrichting van het terrein te kijken.

Het verenigingsleven is momenteel natuurlijk heel stil, zodra het weer mag staan veel activiteiten in de planning: een lustrumfeest (110 jaar), aanschuifmaaltijden, maaltijden in samenwerking met een commerciële partij en muziek op zondagmiddag. Voor roeien is het plan om een jeugdcommissie op te richten, het kader te versterken, een aantal skiffs te vervangen en een C3 aan te schaffen. Bij het zeilen is extra aandacht nodig voor jeugdzeilinstructie. Verder zal opnieuw een aantal recreatieve evenementen georganiseerd worden en wordt deelname aan wedstrijden gestimuleerd.

De penningmeester presenteerde een mooie sluitende begroting. De contributie zal licht stijgen, net als de liggelden.
In het bestuur loopt de termijn van de penningmeester af. Henk Verwaal zegde toe nog een half jaar aan te blijven; de vergadering stemde hiermee in. In het voorjaar moet toch echt een nieuwe penningmeester zijn gevonden.

Ook de termijn van de secretaris loopt af. Zij wil nog twee jaar aanblijven, de vergadering stemde ook hiermee in.

Er werden drie prestatiebekers uitgereikt door het tonen van een filmpje van die uitreiking:
De Jan Borsje beker ging naar Rein de Sauvage en Stan Schouten voor hun goede organisatie van de Zeil Instructieweken in 2018 en 2019. Ook in 2020 hebben zij geholpen met de organisatie.
De Paul Bicknese beker ging naar Jens Nooitgedagt voor al zijn activiteiten voor de vereniging, onder andere voor de roeiopleidingen en als vertrouwenspersoon. Jens werd tijdens het roeien door de roeicommissaris overvallen met de beker en was heel verrast.
De Gall dop ging naar Ton Kool. De voorzitter heeft Ton thuis bezocht om de dop te overhandigen. Ton kreeg de dop voor zijn vele jaren inzet als eindredacteur van website en nieuwsbrief.

Dit jaar werden er weinig Nederlandse Kampioenschappen verzeild, maar wél die van de RS Feva. Het is Laura van den Acker en Femke van den Berg opnieuw gelukt om Nederlands Kampioen te worden! Zij mogen later nog een plaatje op het bord slaan.

De voorzitter sloot de vergadering na drie uur af met een bedankje naar de 40 leden die het volhielden. Het was voor de voorzitter heel gek om tegen een leeg scherm te praten, maar de leden vonden het een geslaagd alternatief voor een fysieke vergadering. Vele bedankjes kwamen binnen via het ‘chat’ venster.

No comments yet.

Geef een reactie