Coachroeien

(29 december 2018, Roeicommissaris)

Eén van de vervolgacties uit het Verslag van de Commissie Roei Enquête van juni 2018 is de uitwerking van het concept coachroeien.

Een van de doelen van de enquête was om met name bij de recreatieve roeiers inzicht te krijgen, wat onze leden verwachten van de vereniging om ervoor te zorgen dat elk lid met plezier roeit en blijft roeien. Uit de enquête kwam o.a. naar voren dat vele leden na een aantal jaren roeien weer eens wat aandacht willen krijgen voor de roeitechniek. Ook het zoeken van aansluiting bij andere roeiers van gelijkwaardig niveau wordt als wens neergelegd.

Het z.g. coachroeien kan in deze behoefte voorzien en wordt daarmee gezien als aanvulling op bestaande opleidingsmodules. De doelgroep is de groep van recreatieve roeiers, die na de BRO en een aantal jaren roeiervaring, de techniek willen bijwerken. Een werkgroep (bestaande uit de leden van de voormalige enquêtecommissie) is momenteel bezig dit concept verder uit te werken en de bedoeling is om dit het komende seizoen ook daadwerkelijk te kunnen implementeren. Het idee is om modules coachroeien te introduceren. Een module bestaat uit een aantal sessies actieve coaching. Na het doorlopen van een aantal coaching sessies zou dit moeten leiden tot beter recreatief roeien. Je zou daarna beter toegerust moeten zijn voor b.v. recreatieve tochten. Daarnaast is het idee dat je uit de groep van coachroeiers ook weer nieuwe roeimaatjes kunt vinden met gelijke ervaring en ambities.

De leden die in de enquête hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben, worden per mail aangeschreven via de RC en uitgenodigd voor het bijwonen van een informatieavond coachroeien eind januari a.s. om het leerplan met een aantal roeicoaches door te nemen. Daarna zal er een inschrijvingsmodule geopend worden voor start van het coachroeien in het voorjaar 2019.

No comments yet.

Geef een antwoord