Commissie Roei Enquete: verslag en vervolg acties

(31 juli 2018, Commissie Roei Enquête)

In de nieuwsbrief van j.l. juli is kort verslag gedaan van de conclusies en uitkomsten van de roei enquête. Inmiddels heeft de commissie zich verder gebogen over de vervolg acties op de belangrijkste suggesties die door de leden zijn gedaan:
– Boten: 34% van de responses betreft aanschaf van boten en verbetering beschikbaarheid boten.
– Opleiding: 27% betreft suggesties voor aanvulling van de opleiding, n.l. coachroeien (nieuw), instructie/coaching, clinics, videoroeien, teamroeien, etc.
– Communicatie: 22% betreft verbeterde uitleg of functionaliteit van afspreekplatform (digitaal prikbord, roeiforum, marktplaats voor ploegen, beter overzicht roeiactiviteiten en tochten, overzicht zelf georganiseerde roeigroepen).
– Cohesie: 17% betreft suggesties ter verbetering van de cohesie onder de roeiers in de vereniging (instellen van een roeimakelaar, het mixen van bestaande roeiploegen, het organiseren van aanschuifmaaltijden en/of roeiborrels).

Voor het verslag zie: Verslag van de Commissie Roei Enquete juni 2018

Na een eerste overleg met de roeicommissaris beveelt de enquête commissie aan vervolg acties te bespreken met de relevante bestuursleden [en hun commissies] met aanbevelingen voor de eerstvolgende ALV als volgt:
 aanschaf van en verbetering beschikbaarheid van de boten [vastgoed en vloot]
 verbetering communicatie naar de leden [web redactie]
 bijdragen tot verbetering cohesie [commissaris verenigingsleven]
 uitwerking van het concept coachroeien [enquête commisie] en consultatie leden hierover

Commissie Roei Enquête
Peter Prins, Octave Coenegracht, Hans Boer, Jaap de Vries

No comments yet.

Geef een reactie