Evenementen maanden Archives: november

Winterroeien

Platform recreatie roeien: voor de echte doorroeiers is er het winterroeien, vorig jaar een groot succes: rondje plas 1 x per maand op zondagmiddag met na afloop drankje en bitterballen in de sociëteit. We mikken op de recreatieve roeiers, met name de recente BRO jaargangen, die aan hun techniek en stuurvaardigheden willen schaven. We denken per C roeiboot een coach beschikbaar te hebben voor wat aanwijzingen hoe we de techniek kunnen verbeteren, effectiever te gaan sturen en zo als team leuker en sneller de plassen rond te gaan.

Schrijf je in via e-captain op de website.

Inschrijfperiode: 20 oktober 2022 t/m 12 november 2022

Locatie: R&ZVG verzamelen bij de giekenloods

Aantal deelnemers: minimaal 8 max 30 personen

Tijd:  14:00 – 18:00 uur

Kosten euro 7,50 voor 1 drankje en bittergarnituur wordt bij Arno afgerekend

Informatiemarkt

Wil je je oriënteren op het “Leven na de BRO”? Overweeg je om een keer die supplank te pakken? Wil je eindelijk dat CWO diploma halen? Of vraag je je af of jeugdroeien iets is voor jouw kind? Laat je informeren over alle activiteiten op onze Vereniging.

De Informatiemarkt start met een korte en ludieke Pub Quiz georganiseerd door roei en zeil jeugdleden waarbij mooie prijzen zijn te winnen! Dus zorg dat je er op tijd bent!

Bij de verschillende “kraampjes” kun je informatie ophalen over

-zeilen (kiel-, zwaardboten en wedstrijdzeilen)

-suppen

-roeien (marathon-, recreatie- en wedstrijdroeien)

-jeugdzeilen en -roeien

-opleidingen zeilen en roeien (ook voor potentiële instructeurs)

-roeivalidatie

-vrijwilligers (bar en klussenploeg)

Te vaak een “Gat in de roeiboot”? Meld je ploeg aan voor het speeddaten bij recreatieplatform@roeienzeil.nl. Onder de bezielende leiding van Jaap de Vries en Peter Prins gaan we proberen om ploegen maar ook leden die een ploeg zoeken bij elkaar te introduceren.

Hoewel de informatiemarkt zich primair richt op onze eigen leden, mag je één introducé per persoon meenemen om de sfeer van de RZVG te proeven.

Kom naar deze gezellige middag en laat je informeren over wat er allemaal te doen is bij onze vereniging!!!

Algemene Ledenvergadering

Gouda, 15 november 2018

Beste leden,

Namens het bestuur van de Roei- en Zeilvereniging Gouda nodig ik u hierbij uit voor de algemene ledenvergadering op 25 november 20168

 

AGENDA

 

14.30 uur Botendoop

15.00 uur Aanvang ledenvergadering

 1. Opening
 2. Mededelingen/ingekomen post
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 22 april 2018
 4. Financiën 2019
  1. Begroting
  2. Contributievoorstel
  3. Voorstel liggelden
 5. 5-jaren visie
 6. Bestuurswijzigingen
  1. Voor de vacante positie van secretaris stelt het bestuur voor Jet Woudstra te benoemen.
  2. Vincent Zimmerman treedt af. Er is nog geen opvolger gevonden.
  3. De termijn van Chris Stoffer als voorzitter eindigt in november, hij stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn.
 7. Huldiging kampioenen
 8. Benoeming twee leden van verdienste
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Het bestuur ontvangt post als brief, gericht aan het bestuur via post of e-mail(bijlage), tot 10 dagen na de uitnodiging/aankondiging van de vergadering o.v.v. algemene ledenvergadering. In het onderwerp graag het betreffende agendapunt vermelden.

Uiterlijk 15 november a.s. zullen de notulen van de ALV d.d. 22 april 2018 en andere stukken beschikbaar zijn via de website van onze vereniging: www.roeienzeil.nl, via Mijn Roei en Zeil->Documenten. Het is ook mogelijk de stukken per email op te vragen via secretaris@roeienzeil.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Jet Woudstra

Secretaris ad interim

Roei- en Zeilvereniging Gouda