Gezocht: vrijwilligers met historisch besef

(1 februari 2019, Commissaris Vastgoed en Vloot)

Onze vereniging bestaat sinds 1911. Op de vereniging, maar ook bij leden thuis, bevindt zich dan ook veel historisch materiaal over de vereniging. Het bestuur heeft besloten om aan dit historisch materiaal meer gestructureerde aandacht te geven om te voorkomen dat het verloren gaat. Daarnaast leeft het idee om een deel van dit materiaal, b.v. bekers en prijzenmateriaal, weer wat meer zichtbaar te maken in de sociëteit.

Met het streekarchief Midden-Holland zijn we b.v. in gesprek om ons archief daar onder te brengen. Dat betekent niet alleen dat het goed geconserveerd zal worden, maar ook beter toegankelijk wordt voor geïnteresseerden.

Voor de te formeren commissie met de voorlopige naam ‘Oud Goud’ zoeken wij vrijwilligers, die invulling gaan geven aan bovenstaande en ook het bestuur adviseren over genoemde onderwerpen.

Wil je meer weten of heb je belangstelling voor deelname aan de commissie, neem dan contact op met:
Jet Woudstra, secretaris@roeienzeil.nl
Hans de Leeuw, commissarisvastgoedenvloot@roeienzeil.nl

No comments yet.

Geef een reactie