Kopij voor de website

(29 september 2020, Webredactie)

Wij zijn erg blij met artikelen die leden schrijven n.a.v. sportieve gebeurtenissen die het roeien en zeilen betreffen. Maar ook kopij over andere zaken, waarvan je denkt dat deze voor onze leden interessant zouden kunnen zijn, is van harte welkom.

Kopij voor plaatsing op de website kan je sturen naar: webredactie@roeienzeil.nl

We willen jullie erop wijzen dat de lengte van een te plaatsen bericht aan een maximum lengte is gebonden: deze is 300 woorden. Dit om de leesbaarheid van de website te waarborgen. Uitgebreidere berichten lenen zich meer voor plaatsing in Het Roer, deze kopij kun je sturen naar: roer@roeienzeil.nl

Voor meer details over kopij voor de website, klik hier.

No comments yet.

Geef een reactie