Meer LUSTRUM nieuws

(26 mei 2021, Lustrumcommissie)

Onthulling lustrumlogo
De onthulling van het lustrumlogo vond plaats op zondagmiddag 16 mei jl. door ons jongste lid Mette Marit van Wijngaarden (7 jaar) en een van onze oudste leden Joop Coolegem (92 jaar). Zij werden welkom geheten door de voorzitter Chris Stoffer. Daarna was het woord aan Saskia Martinelli van de lustrumcommissie. Zij haalde de woorden van Thorbecke aan die zei: ‘Behoud en verandering zijn beide nodig zolang ze hand in hand gaan. Beide zijn slecht als ze elkaar uitsluiten’. Verder werden de plannen voor het lustrumweekend op 10,11 en 12 september in het kort uiteengezet.

Vervolgens trokken Mette Marit en Joop het doek van het bord en werd het logo zichtbaar. Deze actie is niet ongemerkt aan de plaatselijke pers voorbij gegaan.

Roei- en Zeilhistorie
Op de website staat een speciale tab ‘Lustrum’ met weetjes uit het archief. Aletta de Sauvage en Schelto de Waard komen verrassende zaken tegen over 110 jaar Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’. Klik op de tab en je wordt je meer bewust van de rijke historie van onze vereniging.

Zolderopruiming
De sociëteit wordt in de aanloop naar het lustrumweekend opgeleukt met tal van zaken die tot voor kort op zolder lagen/liggen te verstoffen. Prachtige borden, van ver voor de oorlog, zijn door Marleen van Lanen gereinigd en geïnventariseerd. Deze borden en bordjes hangen nu boven de schouw zodat het rijke verleden van onze vereniging voor een ieder zichtbaar is.

Historische wandbordjes

Ook vele zilveren en verzilverde bekers zijn gepoetst en voor iedereen zichtbaar permanent tentoongesteld boven de bar.

Historische bekers

 

Het Zeilend Scheehout
Zaterdag 22 mei hebben we bezoek gehad van ‘Het Zeilend Scheehout’. Doel was kennis te maken met de RZVG en de mogelijkheden te bekijken om met een aantal roei-/zeilboten naar Reeuwijk te komen op 11 september tijdens het lustrumweekend. De zeilende roeiboten zijn van eind negentiende en begin twintigste eeuw. Men was enthousiast over de locatie en plannen voor het lustrumweekend en gaat alles in het werk stellen om met zes tot acht boten naar Reeuwijk te komen.

Zeilwherry Aegir

Kijk op de website van Het Zeilend Scheehout voor meer informatie over dit varend erfgoed.

Vrijdag 3 september
Bridgedrive voor (oud-) leden

En dan de laatste ‘troef’ in het lustrumprogramma, een bridgedrive. In het verleden werd er met grote regelmaat door roeiers en zeilers gebridged in de sociëteit. Dit bracht gezellige reuring op de club. Ter ere van het lustrum wordt er voor de bridgende (oud-)leden in de week voorafgaand aan het feestweekend een bridgedrive georganiseerd.

Volg de RZVG op social media en delen mag!

https://www.facebook.com/roeienzeil/posts/4282949848410950

https://www.instagram.com/roeienzeil/

Heb je leuke ideeën of wil je helpen met de voorbereidingen, laat het ons weten via lustrum@roeienzeil.nl

Alle activiteiten worden begin juli tegen het licht gehouden of ze binnen de coronamaatregelen passen.

Lustrumcommissie:
Rob van Weenen (commissaris verenigingsleven)
Laura van den Acker (voorzitter jeugdbestuur)
Saskia Martinelli
Leonie Wijnsema
Chris ten Hoopen

No comments yet.

Geef een reactie